POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie

EN71-019
94 51 2 130 141-6    PL-PREG
94 51 2 130 142-4    PL-PREG
94 51 2 130 143-2    PL-PREG
94 51 2 130 144-0    PL-PREG

5Bh 6Bh 6Bh 5Bh - 19 / 1976
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G120.06.1995ZNTK Mińsk Maz.
1R306.12.2007ZUT REMTRAK
1R427.02.2014PR Łódź