POLREGIO
Łódzki Zakład w Łodzi
EN57-636
94 51 2 120 975-9    PL-PREG
94 51 2 120 976-7    PL-PREG
94 51 2 120 977-5    PL-PREG

5B 6B 5B - 169/639 / 1967
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
1R9 25.08.1998 ZNTK Mińsk Maz.
1R10 15.10.2003 ZNTK Mińsk Maz.
G2 11.04.2008 NEWAG NS
2P4/1 17.04.2014 PR Idzikowice
2P4/2 12.05.2020 ZNT Kruszewiec