POLREGIO
Opolski Zak³ad w Opolu

EN57-1753
94 51 2 122 547-4    PL-PREG
94 51 2 122 548-2    PL-PREG
94 51 2 122 549-0    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 637 / 1989
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.07.1989PFW Wroc³aw
R425.06.2004ZNTK Mińsk Maz.
R522.07.2009PR £ód¼
P4/627.10.2014PR Idzikowice