1. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w PRST Toruń Kluczyki:


PR Bydgoszcz (3):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-714PR Bydgoszcz21.01.2021PR Bydgoszcz2P4/3
2.ED72A-007PR Bydgoszcz00.00.0000PR Bydgoszcz1P4/2
3.ED72A-020PR Bydgoszcz00.00.0000PR Bydgoszcz1P4/2
2. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w PRST S³upsk:


PR Gdynia (?):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57AL-2103PR Poznań10.02.2021PR Gdynia1P4/1
2.EN57AL-2106PR Poznań03.03.2021PR Gdynia1P4/1
3.EN57-682PR Gdynia09.04.2021PR Gdynia2P4/3
4.EN57-678PR Gdynia09.06.2021PR Gdynia2P4/2
5.EN57-675PR Gdynia00.00.0000PR Gdynia2P4/4
3. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w PRST I³awa:


PR Olsztyn (?):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1332PR Olsztyn19.04.2021PR Olsztyn1P4/3
4. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w PRST Leszno:


PR Poznań |2004| (5):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EP07P-2002PR Poznań12.01.2021PR Poznań2P4/2
2.EP07P-2005PR Poznań18.03.2021PR Poznań2P4/2
3.EP07P-2004PR Poznań00.00.0000PR Poznań2P4/2
4.EP07P-2001PR Poznań00.00.0000PR Poznań2P4/2
5.EP07P-2003PR Poznań00.00.0000PR Poznań2P4/2
5. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w ZNT Kruszewiec - Sekcja Napraw Taboru w Idzikowicach:


ZNT Kruszewiec (?):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57AL-1803PR Opole22.01.2021ZNT Kruszewiec1P4/1
2.EN57-1119PR Kielce28.01.2021ZNT Kruszewiec1P4/3
3.EN57AK£-1226PR £ód¼08.02.2021ZNT Kruszewiec1P4/2
4.EN57AL-2102PR Poznań23.02.2021ZNT Kruszewiec1P4/1
5.EN57AL-1556PR Poznań04.03.2021ZNT Kruszewiec1P4/1
6.EN57AL-2109PR Wroc³aw19.03.2021ZNT Kruszewiec1P4/1
7.EN57AL-1230PR Wroc³aw29.03.2021ZNT Kruszewiec2P4/1
8.EN57AL-1426PR Wroc³aw31.03.2021ZNT Kruszewiec2P4/1
9.EN71-010PR Wroc³aw16.04.2021ZNT Kruszewiec1P4/4
10.EN57AL-2118PR Poznań27.04.2021ZNT Kruszewiec1P4/1
11.EN57-1258PR Kielce17.05.2021ZNT Kruszewiec1P4/3
12.EN57-2025PR Opole28.05.2021ZNT Kruszewiec1P4/3
13.EN57AL-2114PR Poznań17.06.2021ZNT Kruszewiec1P4/1
14.EN57-2069PR Wroc³aw28.06.2021ZNT Kruszewiec1P4/3
15.EN57-1160PR Opole30.06.2021ZNT Kruszewiec1P4/4
16.EN57AKM-3003PR £ód¼00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/2
17.EN57-2037PR Opole00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/3
18.EN57-2045PR Opole00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/3
19.EN57-1169PR Rzeszów00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/3
20.EN57-2009PR Wroc³aw00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/3
21.EN57-1256PR Wroc³aw00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/3
22.EN57-694PR Wroc³aw00.00.0000ZNT Kruszewiec2P4/3
23.EN57AKM-3005PR £ód¼00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/2
24.EN57AL-108300.00.0000ZNT Kruszewiec2P4/1
25.EN57AL-114800.00.0000ZNT Kruszewiec2P4/1