POLREGIO
Wielkopolski Zak³ad w Poznaniu

EN57ALc-2214 / ex. EN57-1696
94 51 2 122 469-1    PL-PREG
94 51 2 122 470-9    PL-PREG
94 51 2 122 471-7    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 574/2214 / 1987
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.15.12.1987PFW Wroc³aw
R527.08.2004ZNTK Mińsk Maz.
R619.05.2009PR £ód¼
P5/1+M11.10.2017ZNTK Mińsk Maz.