1. Naprawy P4 z modernizacj± z przetargu na 2 ezt serii 14WE w roku 2017:


ZNTK Mińsk Maz. (2):

Lp. Seria i numer Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.14WE-0125.02.2017ZNTK Mińsk Maz.P4/3
2.14WE-0308.03.2017ZNTK Mińsk Maz.P4/3
2. Naprawy P4 z przetargu na 7 ezt serii EN57AK¦ i EN71AK¦ na lata 2017-2018:


ZNTK Mińsk Maz. (3+4):

Lp. Seria i numer Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN71AK¦-10015.11.2017ZNTK Mińsk Maz.1P4/1
2.EN57AK¦-22305.12.2017ZNTK Mińsk Maz.1P4/1
3.EN71AK¦-10120.12.2017ZNTK Mińsk Maz.1P4/1