Koleje Śląskie
EN71AKŚ-101
ex. 6011.015 + 4011.015 + 4011.016 + 6011.016
94 51 2 140 258-6    PL-KSL
94 51 2 140 259-4    PL-KSL
94 51 2 140 260-2    PL-KSL
94 51 2 140 261-0    PL-KSL

5B 6B 6B 5B - 015/016 / 1966
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
G1+M 30.11.2012 NEWAG NS
1P4/1 20.12.2017 ZNTK Mińsk Maz.
1P4/2 03.12.2022 PESA Mińsk Maz.