Koleje Śląskie

14WE-01
94 51 2 120 000-6    PL-KSL
94 51 2 120 001-4    PL-KSL
94 51 2 120 002-2    PL-KSL

14WE-01 / 2005
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.03.10.2005NEWAG NS
R127.02.2009NEWAG NS
P4/205.10.2012NEWAG NS
P4/325.02.2017ZNTK Mińsk Maz.