Koleje Śląskie
14WE-01
94 51 2 120 000-6    PL-KSL
94 51 2 120 001-4    PL-KSL
94 51 2 120 002-2    PL-KSL

14WE-01 / 2005
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 03.10.2005 NEWAG NS
R1 27.02.2009 NEWAG NS
P4/2 05.10.2012 NEWAG NS
P4/3 25.02.2017 ZNTK Mińsk Maz.
P4/4 08.09.2022 PESA Mińsk Maz.