Koleje Śląskie
EN71AKŚ-100
ex. 6011.003 + 4011.003 + 4011.004 + 6011.004
94 51 2 140 254-5    PL-KSL
94 51 2 140 255-2    PL-KSL
94 51 2 140 256-0    PL-KSL
94 51 2 140 257-8    PL-KSL

5B 6B 6B 5B - 003/004 / 1966
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
G1+M 30.11.2012 NEWAG NS
1P4/1 15.11.2017 ZNTK Mińsk Maz.
1P4/2 29.09.2022 PESA Mińsk Maz.