Koleje Śląskie
14WE-03
94 51 2 120 006-3    PL-KSL
94 51 2 120 007-1    PL-KSL
94 51 2 120 008-9    PL-KSL

14WE-03 / 2005
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 11.11.2005 NEWAG NS
R1 28.11.2008 NEWAG NS
P4/2 19.08.2012 NEWAG NS
P4/3 08.03.2017 ZNTK Mińsk Maz.
P4/4 15.07.2022 PESA Mińsk Maz.