1. Naprawy P4 z przetargu na 18 lokomotyw serii EP09 na lata 2017-2020 (w rzeczywistości wykonano razem 12 lokomotyw - NEWAG: 6 i Olkol: 6):


Olkol Oleśnica (1+3+2):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
5.EP09-032BZW05.03.2020Olkol Oleśnica1P4/4
6.EP09-041BZK09.11.2020Olkol Oleśnica1P4/4
2. Naprawy P4 z modernizacją z przetargu na 76 lokomotyw serii EU/EP07 na lata 2018-2020 (pierwszą część - łącznie 38 lokomotyw unieważniono):


ZNTKiM w Gdańsku (8+26+4):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
35.EP07-338BZG15.01.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/5+M
36.EP07-1045BZP24.01.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/3+M
37.EP07-422BZG17.02.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/5+M
38.EP07-1042BZG28.02.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/3+M
3. Naprawy P4 z przetargu na 7 lokomotyw serii EP08 na lata 2018-2020:


Olkol Oleśnica (1+4+2):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
6.EP08-001BZW09.01.2020Olkol Oleśnica3P4/1
7.EP08-009BZW31.08.2020Olkol Oleśnica2P4/7
4. Naprawy P4 z przetargu na 18 lokomotyw serii EU/EP07 oraz naprawy P4 z modernizacją z przetargu na 34 lokomotywy serii EU/EP07 na lata 2019-2021:


Olkol Oleśnica (15+11):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
16.EU07-005BZK20.01.2020Olkol Oleśnica2P4/4
17.EP07-1032BZP28.01.2020Olkol Oleśnica1P4/3
18.EP07-397BZW06.02.2020Olkol Oleśnica1P4/4
19.EP07-1007BZG17.02.2020Olkol Oleśnica1P4/3
20.EU07-368BZK25.02.2020Olkol Oleśnica1P4/4
21.EP07-1061BZG11.03.2020Olkol Oleśnica1P4/3
22.EP07-1034BZG30.03.2020Olkol Oleśnica2P4/3
23.EP07-1062BZG08.04.2020Olkol Oleśnica1P4/3
24.EP07-1043BZP22.05.2020Olkol Oleśnica1P4/3
25.EP07-1018BZP01.07.2020Olkol Oleśnica1P4/3
26.EP07-1026BZP03.12.2020Olkol Oleśnica2P4/3
ZNTKiM w Gdańsku (21+5):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EP07-506BZK04.02.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/1
2.EU07-380BZK10.03.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/5
3.EP07-482BZG16.03.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/5+M
4.EP07-542BZK24.03.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/1+M
5.EP07-541BZK02.04.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/1+M
6.EP07-381BZG21.04.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/5+M
7.EP07-201BZG29.04.2020ZNTKiM w Gdańsku2P4/4+M
8.EP07-544BZW14.05.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/4
9.EP07-1027BZP21.05.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/3+M
10.EP07-1029BZP15.06.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/3+M
11.EP07-389BZG25.06.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/5+M
12.EP07-448BZG02.07.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/5
13.EP07-1031BZP20.07.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/3+M
14.EP07-385BZG24.07.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/5
15.EP07-388BZW03.08.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/4+M
16.EP07-513BZW12.08.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/1+M
17.EP07-412BZW01.09.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/5+M
18.EP07-517BZW21.09.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/1+M
19.EP07-1035BZG23.10.2020ZNTKiM w Gdańsku2P4/3+M
20.EP07-1008BZP04.12.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/3+M
21.EP07-1044BZP30.12.2020ZNTKiM w Gdańsku1P4/3+M
5. Naprawy P4 z przetargu na 28 lokomotyw serii EP09 z opcją zwiększenia zamówienia o 14 kolejnych EP09 na lata 2019-2021:


NEWAG (12+21+9):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
13.EP09-026BZW08.01.2020NEWAG Gliwice1P4/5
14.EP09-033BZW28.01.2020NEWAG Gliwice1P4/5
15.EP09-003BZK19.02.2020NEWAG Gliwice1P4/5
16.EP09-006BZW28.02.2020NEWAG Gliwice1P4/5
17.EP09-043BZW17.03.2020NEWAG Gliwice1P4/5
18.EP09-005BZK31.03.2020NEWAG Gliwice1P4/5
19.EP09-007BZK23.04.2020NEWAG Gliwice1P4/6
20.EP09-013BZK06.05.2020NEWAG Gliwice1P4/5
21.EP09-042BZK18.05.2020NEWAG Gliwice1P4/4
22.EP09-015BZW28.05.2020NEWAG Gliwice1P4/6
23.EP09-028BZW09.06.2020NEWAG Gliwice1P4/5
24.EP09-021BZW30.06.2020NEWAG Gliwice1P4/5
25.EP09-016BZW09.07.2020NEWAG Gliwice1P4/6
26.EP09-030BZK28.07.2020NEWAG Gliwice1P4/5
27.EP09-008BZK11.08.2020NEWAG Gliwice1P4/6
28.EP09-017BZW16.09.2020NEWAG Gliwice1P4/6
29.EP09-009BZW28.10.2020NEWAG Gliwice1P4/5
30.EP09-001BZK09.11.2020NEWAG Gliwice1P4/6
31.EP09-034BZK27.11.2020NEWAG Gliwice1P4/5
32.EP09-022BZK09.12.2020NEWAG Gliwice1P4/5
33.EP09-038BZW23.12.2020NEWAG Gliwice1P4/5
6. Naprawy P4 wykonywane przez Alstom Konstal w Piasecznie oraz w Warszawie Olszynce Grochowskiej:


Alstom Konstal (3):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ED250-010BZW08.10.2020Alstom KonstalP4/2
2.ED250-008BZW13.11.2020Alstom KonstalP4/2
3.ED250-009BZW16.12.2020Alstom KonstalP4/2
7. Naprawy P4 wykonywane przez Siemens Mobility Polska w Warszawie Grochów:


Siemens Mobility Polska (2):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EU44-001BZW30.01.2020Siemens Mobility PolskaP4/1
2.EU44-002BZW07.09.2020Siemens Mobility PolskaP4/1
8. Naprawy P4 wykonywane przez Stadler Service Polska w Łodzi:


Stadler Service Polska (8):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ED160-003BZW21.01.2020Stadler Service PolskaP4/1
2.ED160-016BZW24.01.2020Stadler Service PolskaP4/1
3.ED160-014BZW31.01.2020Stadler Service PolskaP4/1
4.ED160-015BZW05.02.2020Stadler Service PolskaP4/1
5.ED160-017BZW11.02.2020Stadler Service PolskaP4/1
6.ED160-018BZW14.02.2020Stadler Service PolskaP4/1
7.ED160-020BZW25.02.2020Stadler Service PolskaP4/1
8.ED160-002BZW12.06.2020Stadler Service PolskaP4/1
9. Naprawy P4 na lokomotywowniach:


Zakład Południowy - Kraków Prokocim (4):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EU07-244BZK14.02.2020BZK Kraków1P4/5
2.EU07-304BZK12.05.2020BZK Kraków1P4/5
3.EU07-325BZK10.07.2020BZK Kraków1P4/5
4.EU07-334BZK21.09.2020BZK Kraków1P4/4
Zakład Północny - Gdynia Grabówek (8):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EP07-379BZG11.02.2020Zakład Północny w Gdyni1P4/5
2.EP07-442BZG28.02.2020Zakład Północny w Gdyni1P4/4
3.EP07-534BZG23.03.2020Zakład Północny w Gdyni1P4/1
4.EP07-383BZG21.05.2020Zakład Północny w Gdyni1P4/5
5.EP07-174BZG09.07.2020Zakład Północny w Gdyni2P4/5
6.EP07-376BZG07.08.2020Zakład Północny w Gdyni1P4/5
7.EP07-370BZG29.09.2020Zakład Północny w Gdyni1P4/5
8.EP07-479BZG18.12.2020Zakład Północny w Gdyni1P4/5
Zakład Zachodni - Wrocław Główny (4):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EP07-1058BZP30.04.2020BZP Wrocław2P4/3
2.EP07-382BZG28.08.2020PKP IC Wrocław1P4/5
3.EP07-505BZW02.10.2020PKP IC Wrocław1P4/1
4.EP07-355BZG12.12.2020PKP IC Wrocław1P4/5