PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie
EP09-032
91 51 1 150 036-8    PL-PKPIC

104Eb-032 / 1993
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 31.03.1995 ZNLE Gliwice
R2 23.04.1997 ZNLE Gliwice
R3 04.03.1999 ZNLE Gliwice
R4 25.07.2000 ZNLE Gliwice
R5 15.10.2001 ZNLE Gliwice
R6 18.03.2003 ZNLE Gliwice
R7 17.09.2004 ZNLE Gliwice
R8 28.06.2006 ZNLE Gliwice
G1 22.01.2009 ZNLE Gliwice
1R1 20.12.2012 ZNLE Gliwice
1P4/2 31.10.2014 NEWAG Gliwice
1P4/3 19.07.2017 NEWAG Gliwice
1P4/4 05.03.2020 Olkol Oleśnica
1P4/5 22.05.2023 Remtrak Idzikowice