PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie
EP09-021
91 51 1 150 026-9    PL-PKPIC

104Ec-021 / 1992
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 11.07.1994 ZNLE Gliwice
R2 28.11.1996 ZNLE Gliwice
R3 24.02.1999 ZNLE Gliwice
R4 07.10.2000 ZNLE Gliwice
R5 20.02.2002 ZNLE Gliwice
R6 31.07.2003 ZNLE Gliwice
R7 12.05.2005 ZNLE Gliwice
R8 19.10.2006 ZNLE Gliwice
G1 31.12.2008 ZNLE Gliwice
1R1+M 26.03.2012 ZNLE Gliwice
1P4/2 04.07.2014 NEWAG Gliwice
1P4/3 09.08.2016 NEWAG Gliwice
1P4/4 09.08.2018 NEWAG Gliwice
1P4/5 30.06.2020 NEWAG Gliwice
1P4/6 10.02.2023 Remtrak Idzikowice