1. Naprawy P4 z przetargu na 9 ezt serii 35WE na lata 2019-2021:


NEWAG Nowy Sącz (2+6+1):

Lp. Seria i numer Nr operacyjny Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.35WE-00550509.12.2019NEWAG NSP4/2
2.35WE-00250223.12.2019NEWAG NSP4/2