SKM Warszawa
35WE-005 / SKMWA 505
94 51 2 160 103-9    PL-SKMWA
94 51 2 160 104-7    PL-SKMWA
94 51 2 160 105-4    PL-SKMWA
94 51 2 160 106-2    PL-SKMWA
94 51 2 160 107-0    PL-SKMWA
94 51 2 160 108-8    PL-SKMWA

35WE-005 / 2012
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 08.08.2012 NEWAG NS
P4/1 15.04.2016 NEWAG NS
P4/2 09.12.2019 NEWAG NS
P4/3 21.12.2023 Public Transport Service