SKM Warszawa
35WE-002 / 502
94 51 2 160 085-8    PL-SKMWA
94 51 2 160 086-6    PL-SKMWA
94 51 2 160 087-4    PL-SKMWA
94 51 2 160 088-2    PL-SKMWA
94 51 2 160 089-0    PL-SKMWA
94 51 2 160 090-8    PL-SKMWA

35WE-002 / 2012
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 14.06.2012 NEWAG NS
P4/1 13.05.2016 NEWAG NS
P4/2 23.12.2019 NEWAG NS