EN57AL-1803


TU POWINNO WYŚWIETLIĆ SIĘ ZDJĘCIEEN57-1803


TU POWINNO WYŚWIETLIĆ SIĘ ZDJĘCIE

TU POWINNO WYŚWIETLIĆ SIĘ ZDJĘCIE


Źródło

Fotografia nadesłana. Dziękuję autorowi za zgodę na wykorzystanie.
https://www.forumkolejowe.pl/ilostan/index.php?nav=lok&typ=3&seria=8&lok=1361&numer=1803&title=EN57-1803