1. Naprawy P4 z przetargu na 9 ezt serii 35WE na lata 2023-2024:


Public Transport Service (1+8):

Lp. Seria i numer Nr operacyjny Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.35WE-00550521.12.2023Public Transport ServiceP4/3