1. Naprawy rewizyjne z przetargu na 5 ezt serii 14WE na lata 2008-2009:


NEWAG Nowy Sącz (1+4):

Lp. Seria i numer Nr operacyjny Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
2.14WE-0210209.02.2009NEWAG NSR1
3.14WE-0510509.02.2009NEWAG NSR1
4.14WE-0110127.02.2009NEWAG NSR1
5.14WE-0410430.03.2009NEWAG NSR1