1. Naprawy rewizyjne z przetargu na 5 ezt serii 14WE na lata 2008-2009:


NEWAG Nowy Sącz (1+4):

Lp. Seria i numer Nr operacyjny Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.14WE-0310328.11.2008NEWAG NSR1
2. Naprawa rewizyjna z innego zamówienia niż przetarg nieograniczony:


NEWAG Nowy Sącz (1):

Lp. Seria i numer Nr operacyjny Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.14WE-0610630.08.2008NEWAG NSR1