1. Naprawy P4 wykonywane przez PKP SKM w Trójmieście w elektrowozowni Gdynia Cisowa:


PKP SKM w Trójmieście (5):

Lp. Seria i numer Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-172909.04.2022PKP SKM w TrójmieścieP4
2.EN57-176018.06.2022PKP SKM w TrójmieścieP4
3.EN57-112010.09.2022PKP SKM w Trójmieście1P4/6
4.EN57-110712.11.2022PKP SKM w Trójmieście1P4/4
5.EN57AKM-167030.12.2022PKP SKM w Trójmieście1P4/2