1. Naprawy P4 z przetargu na 2 ezt serii EN57ALd w roku 2023:


PESA Mińsk Maz. (2):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57ALd-2226PR Lublin00.00.0000PESA Mińsk Maz.1P4/1
2.EN57ALd-2229PR Lublin00.00.0000PESA Mińsk Maz.1P4/1
2. Naprawy P4 z przetargu na 23 ezt serii EN57 i EN71 na lata 2023-2024:


Oferty do 27.04.2023 r.

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-719PR Kraków00.00.0000ZNTK2P4/3
2.EN57-1196PR Wroc³aw00.00.0000ZNTK1P4/4
3.EN57-1219PR Wroc³aw00.00.0000ZNTK1P4/3
4.EN57-1273PR Kraków00.00.0000ZNTK1P4/3
5.EN57-1451PR Wroc³aw00.00.0000ZNTK1P4/4
6.EN57-1466PR Kraków00.00.0000ZNTK1P4/3
7.EN57-1537PR Kraków00.00.0000ZNTK1P4/3
8.EN57-2011PR Lublin00.00.0000ZNTK1P4/3
9.EN57-2019PR Opole00.00.0000ZNTK1P4/3
10.EN57-2022PR Opole00.00.0000ZNTK1P4/3
11.EN57-2023PR Opole00.00.0000ZNTK1P4/3
12.EN57-2024PR Kraków00.00.0000ZNTK1P4/3
13.EN57-2027PR Opole00.00.0000ZNTK1P4/3
14.EN57-2029PR Kraków00.00.0000ZNTK1P4/3
15.EN57-2033PR Kraków00.00.0000ZNTK1P4/3
16.EN57-2044PR Opole00.00.0000ZNTK1P4/3
17.EN57-2056PR Opole00.00.0000ZNTK1P4/3
18.EN57-2063PR Opole00.00.0000ZNTK1P4/3
19.EN57-2064PR Kraków00.00.0000ZNTK1P4/3
20.EN57-2068PR Opole00.00.0000ZNTK1P4/3
21.EN57-2073PR Kraków00.00.0000ZNTK1P4/3
22.EN57-2078PR Kraków00.00.0000ZNTK1P4/3
23.EN71-001PR Kraków00.00.0000ZNTK1P4/5
3. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w PRST Toruń Kluczyki:


PR Bydgoszcz (_):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-2066PR Bydgoszcz21.03.2023PR Bydgoszcz1P4/3
2.EN76-053PR Bydgoszcz00.00.0000PR BydgoszczP4/1
3.EN57-2021PR Kraków00.00.0000PR Bydgoszcz1P4/3
4. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w PRST S³upsk:


PR Gdynia (_):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1184PR Gdynia13.01.2023PR Gdynia1P4/5
2.EN57-1128PR Gdynia09.03.2023PR Gdynia1P4/4
3.EN57ALd-2233PR Gdynia00.00.0000PR Gdynia1P4/1
4.EN57-1112PR Gdynia00.00.0000PR Gdynia1P4/5
5. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w PRST £uków:


PR Lublin (_):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57AL-3006PR Lublin00.00.0000PR Lublin1P4/2
2.EN57-2018PR Lublin00.00.0000PR Lublin1P4/3
6. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w PRST I³awa:


PR Olsztyn (_):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57ALd-2228PR Olsztyn04.01.2023PR Olsztyn1P4/1
2.EN57-1342PR Olsztyn06.03.2023PR Olsztyn1P4/3
3.EN57-2067PR Olsztyn00.00.0000PR Olsztyn1P4/3
4.EN57-2043PR Olsztyn00.00.0000PR Olsztyn1P4/3
7. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w PRST Leszno:


PR Poznań |2004| (2):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EP07P-2003PR Poznań00.00.0000PR Poznań2P4/2
2.EP07P-2001PR Poznań00.00.0000PR Poznań2P4/2
8. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w ZNT Kruszewiec - Sekcja Napraw Taboru w Idzikowicach:


ZNT Kruszewiec (_):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-2007PR Kraków13.01.2023ZNT Kruszewiec1P4/3
2.EN57-2006PR Kraków31.01.2023ZNT Kruszewiec1P4/3
3.EN57ALd-2227PR Lublin07.02.2023ZNT Kruszewiec1P4/1
4.EN57-2040PR Wroc³aw14.02.2023ZNT Kruszewiec1P4/3
5.EN57-2035PR Wroc³aw22.02.2023ZNT Kruszewiec1P4/3
6.EN57-2030PR Wroc³aw28.02.2023ZNT Kruszewiec1P4/3
7.EN57-2012PR Opole17.03.2023ZNT Kruszewiec1P4/3
8.EN57-2075PR Wroc³aw00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/2
9.EN57-2076PR Wroc³aw00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/2
10.EN57AL-1769PR £ód¼00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/2
11.EN57AL-1222PR £ód¼00.00.0000ZNT Kruszewiec2P4/2
12.EN57AL-1602PR Opole00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/2
13.ED72A-005PR Kraków00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/2
14.EN57AKM-3003PR £ód¼00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/2
15.EN57AKM-3005PR £ód¼00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/2
16.EN57-2054PR Wroc³aw00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/3
17.EN57ALd-2234PR Lublin00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/1
18.ED72Ac-102PR Opole00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/1
19.EN57-2017PR Opole00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/3
20.EN57-1402PR Wroc³aw00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/4
21.EN57ALd-2232PR Lublin00.00.0000ZNT Kruszewiec1P4/1