1. Naprawy P4 z przetargu na 2 ezt serii EN57ALd w roku 2023:


PESA Mińsk Maz. (2):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57ALd-2226PR Lublin25.04.2023PESA Mińsk Maz.1P4/1
2.EN57ALd-2229PR Lublin31.05.2023PESA Mińsk Maz.1P4/1
2. Naprawy P4 z przetargu na 23 ezt serii EN57 i EN71 na lata 2023-2024:


PESA Mińsk Maz. (7+16):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-2011PR Lublin30.09.2023PESA Mińsk Maz.1P4/3
2.EN57-2068PR Opole12.10.2023PESA Mińsk Maz.1P4/3
3.EN57-2078PR Kraków31.10.2023PESA Mińsk Maz.1P4/3
4.EN57-2024PR Kraków20.11.2023PESA Mińsk Maz.1P4/3
5.EN57-1273PR Kraków06.12.2023PESA Mińsk Maz.1P4/3
6.EN57-2027PR Opole12.12.2023PESA Mińsk Maz.1P4/3
7.EN57-2023PR Opole21.12.2023PESA Mińsk Maz.1P4/3
3. Naprawy P4 z przetargu na 8 ezt serii EN57AL na lata 2023-2024:


PESA Mińsk Maz. (2+6):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57AL-2120PR Wroc³aw27.12.2023PESA Mińsk Maz.1P4/2
2.EN57AL-2116PR Wroc³aw29.12.2023PESA Mińsk Maz.1P4/2
4. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w PRS Toruń Kluczyki:


PR Bydgoszcz (5):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-2066PR Bydgoszcz21.03.2023PR Bydgoszcz1P4/3
2.EN76-053PR Bydgoszcz17.04.2023PR BydgoszczP4/1
3.EN57-2021PR Kraków01.06.2023PR Bydgoszcz1P4/3
4.EN57-2036PR Kraków13.07.2023PR Bydgoszcz1P4/3
5.EN57-2070PR Kraków03.11.2023PR Bydgoszcz1P4/3
5. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w PRS S³upsk:


PR Gdynia (5):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1184PR Gdynia13.01.2023PR Gdynia1P4/5
2.EN57-1128PR Gdynia09.03.2023PR Gdynia1P4/4
3.EN57-1112PR Gdynia28.04.2023PR Gdynia1P4/5
4.EN57AP-1507PR Gdynia17.11.2023PR Gdynia1P4/2
5.EN57ALd-2233PR Gdynia28.11.2023PR Gdynia1P4/1
6. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w PRS £uków:


PR Lublin (3):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57AL-3006PR Lublin29.05.2023PR Lublin1P4/2
2.EN57ALd-2236PR Lublin29.09.2023PR Lublin1P4/1
3.EN57-2018PR Lublin28.12.2023PR Lublin1P4/3
7. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w PRS I³awa:


PR Olsztyn (5):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57ALd-2228PR Olsztyn04.01.2023PR Olsztyn1P4/1
2.EN57-1342PR Olsztyn06.03.2023PR Olsztyn1P4/3
3.EN57ALd-2225PR Olsztyn20.04.2023PR Olsztyn1P4/1
4.EN57ALd-2222PR Olsztyn29.05.2023PR Olsztyn1P4/1
5.EN57ALd-2223PR Olsztyn27.09.2023PR Olsztyn1P4/1
8. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w PRS Leszno:


PR Poznań |2004| (1):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EP07P-2003PR Poznań05.04.2023PR Poznań2P4/2
9. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w ZNT Kruszewiec - Sekcja Napraw Taboru w Idzikowicach:


ZNT Kruszewiec (35):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-2007PR Kraków13.01.2023ZNT Kruszewiec1P4/3
2.EN57-2006PR Kraków31.01.2023ZNT Kruszewiec1P4/3
3.EN57ALd-2227PR Lublin07.02.2023ZNT Kruszewiec1P4/1
4.EN57-2040PR Wroc³aw14.02.2023ZNT Kruszewiec1P4/3
5.EN57-2035PR Wroc³aw22.02.2023ZNT Kruszewiec1P4/3
6.EN57-2030PR Wroc³aw28.02.2023ZNT Kruszewiec1P4/3
7.EN57-2012PR Opole17.03.2023ZNT Kruszewiec1P4/3
8.EN57ALd-2234PR Lublin29.03.2023ZNT Kruszewiec1P4/1
9.EN57-2054PR Wroc³aw07.04.2023ZNT Kruszewiec1P4/3
10.EN57-2075PR Wroc³aw14.04.2023ZNT Kruszewiec1P4/2
11.EN57-2076PR Wroc³aw14.04.2023ZNT Kruszewiec1P4/2
12.EN57-2017PR Opole27.04.2023ZNT Kruszewiec1P4/3
13.ED72Ac-102PR Opole12.05.2023ZNT Kruszewiec1P4/1
14.EN57-1402PR £ód¼16.05.2023ZNT Kruszewiec1P4/4
15.EN57ALd-2232PR Lublin22.05.2023ZNT Kruszewiec1P4/1
16.EN57-2051PR Kraków30.05.2023ZNT Kruszewiec1P4/3
17.EN57-2055PR Kraków23.06.2023ZNT Kruszewiec1P4/3
18.EN57ALd-2235PR Lublin29.06.2023ZNT Kruszewiec1P4/1
19.EN57AKM-3003PR £ód¼07.07.2023ZNT Kruszewiec1P4/2
20.EN57-2061PR Kraków24.07.2023ZNT Kruszewiec1P4/3
21.EN57ALc-2217PR Poznań26.07.2023ZNT Kruszewiec1P4/1
22.EN57-2031PR Wroc³aw31.07.2023ZNT Kruszewiec1P4/3
23.EN57AKM-3005PR £ód¼18.08.2023ZNT Kruszewiec1P4/2
24.EN57-812PR £ód¼21.08.2023ZNT Kruszewiec2P4/3
25.EN57AL-1769PR £ód¼15.09.2023ZNT Kruszewiec1P4/2
26.EN57-1278PR Wroc³aw17.10.2023ZNT Kruszewiec1P4/4
27.EN57AL-1602PR Opole17.10.2023ZNT Kruszewiec1P4/2
28.EN57AL-1222PR £ód¼08.11.2023ZNT Kruszewiec2P4/2
29.EN57-2049PR Kraków09.11.2023ZNT Kruszewiec1P4/3
30.EN57-2004PR Kraków13.11.2023ZNT Kruszewiec1P4/3
31.EN57-1281PR Wroc³aw16.11.2023ZNT Kruszewiec1P4/3
32.ED72A-005PR Kraków30.11.2023ZNT Kruszewiec1P4/2
33.EN57AL-1251PR £ód¼20.12.2023ZNT Kruszewiec2P4/2
34.EN57AL-2115PR Wroc³aw27.12.2023ZNT Kruszewiec1P4/2
35.EN57-2048PR Wroc³aw28.12.2023ZNT Kruszewiec1P4/3