1. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w PRST £uków i PRST Toruń Kluczyki:


PR Lublin + PR Bydgoszcz (2):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-2065PR Lublin10.02.2022PR Lublin / Toruń1P4/3
2.EN57-2038PR Lublin29.07.2022PR Lublin / Toruń1P4/3
2. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w PRST Toruń Kluczyki:


PR Bydgoszcz (1):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-2041PR Bydgoszcz03.10.2022PR Bydgoszcz1P4/3
3. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w PRST S³upsk:


PR Gdynia (3):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57ALd-2209PR Gdynia29.04.2022PR Gdynia1P4/1
2.EN57-1367PR Gdynia04.07.2022PR Gdynia1P4/3
3.EN57ALd-2224PR Gdynia26.08.2022PR Gdynia1P4/1
4. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w PRST I³awa:


PR Olsztyn (2):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1356PR Olsztyn14.03.2022PR Olsztyn1P4/3
2.EN57ALd-2231PR Olsztyn28.11.2022PR Olsztyn1P4/1
5. Naprawy P4 wykonywane przez POLREGIO w ZNT Kruszewiec - Sekcja Napraw Taboru w Idzikowicach:


ZNT Kruszewiec (30):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57AK£-1452PR £ód¼28.02.2022ZNT Kruszewiec1P4/2
2.EN57ALc-2220PR Poznań07.03.2022ZNT Kruszewiec1P4/1
3.EN57ALc-2221PR Poznań07.03.2022ZNT Kruszewiec1P4/1
4.EN57ALc-2216PR Poznań11.03.2022ZNT Kruszewiec1P4/1
5.EN57ALc-2215PR Poznań14.03.2022ZNT Kruszewiec1P4/1
6.EN57AL-1515PR Zielona Góra18.03.2022ZNT Kruszewiec1P4/1
7.EN57AL-1570PR Zielona Góra30.03.2022ZNT Kruszewiec1P4/1
8.EN57AL-2112PR £ód¼07.04.2022ZNT Kruszewiec1P4/2
9.EN57ALc-2206PR Poznań10.05.2022ZNT Kruszewiec1P4/1
10.EN57ALc-2207PR Poznań10.05.2022ZNT Kruszewiec1P4/1
11.ED72Ac-103PR £ód¼02.06.2022ZNT Kruszewiec1P4/1
12.EN57AK£-1044PR £ód¼10.06.2022ZNT Kruszewiec2P4/2
13.EN57ALc-2201PR Poznań11.06.2022ZNT Kruszewiec1P4/1
14.EN57ALc-2204PR Poznań30.06.2022ZNT Kruszewiec1P4/1
15.EN57AL-1557PR Zielona Góra25.07.2022ZNT Kruszewiec1P4/1
16.EN57-1479PR £ód¼26.07.2022ZNT Kruszewiec1P4/2
17.ED72Ac-104PR Wroc³aw29.07.2022ZNT Kruszewiec1P4/1
18.EN57AL-1768PR £ód¼05.08.2022ZNT Kruszewiec1P4/2
19.ED72Ac-106PR Wroc³aw22.08.2022ZNT Kruszewiec1P4/1
20.EN57ALd-2213PR Bia³ystok26.08.2022ZNT Kruszewiec1P4/1
21.EN57-2013PR Kraków26.09.2022ZNT Kruszewiec1P4/3
22.EN57ALd-2218PR Kielce18.10.2022ZNT Kruszewiec1P4/1
23.ED72Ac-105PR Wroc³aw16.11.2022ZNT Kruszewiec1P4/1
24.EN57ALd-2219PR Kielce30.11.2022ZNT Kruszewiec1P4/1
25.EN57AKM-3004PR £ód¼30.11.2022ZNT Kruszewiec1P4/2
26.EN57ALd-2212PR Bia³ystok08.12.2022ZNT Kruszewiec1P4/1
27.EN57-2010PR Opole14.12.2022ZNT Kruszewiec1P4/3
28.EN57AL-2111PR £ód¼16.12.2022ZNT Kruszewiec1P4/2
29.EN57-2046PR Kraków22.12.2022ZNT Kruszewiec1P4/3
30.ED72Ac-101PR Opole30.12.2022ZNT Kruszewiec1P4/1