1. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST Toruń Kluczyki:


PR Bydgoszcz (2):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-2047PR Zielona Góra10.10.2019PR Bydgoszcz1P4/2
2.EN71-017PR Bydgoszcz06.12.2019PR Bydgoszcz1P4/5
2. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST S³upsk:


PR Gdynia (9):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1380PR Gdynia28.01.2019PR Gdynia1P4/3
2.EN57AP-1507PR Gdynia28.01.2019PR Gdynia1P4/1
3.EN57AP-1618PR Gdynia21.02.2019PR Gdynia1P4/1
4.EN57-726PR Gdynia01.04.2019PR Gdynia2P4/2
5.EN57-1185PR Gdynia07.05.2019PR Gdynia1P4/3
6.EN57-679PR Gdynia14.06.2019PR Gdynia2P4/2
7.EN57-1250PR Gdynia04.09.2019PR Gdynia1P4/3
8.EN57-1450PR Gdynia12.11.2019PR Gdynia1P4/3
9.EN57-1482PR Gdynia12.12.2019PR Gdynia1P4/3
3. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST £uków:


PR Lublin (1):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-2060PR Lublin18.01.2019PR Lublin1P4/2
4. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w ZNT Kruszewiec - Sekcja Napraw Taboru w Idzikowicach i PRST Toruń Kluczyki:


ZNT Kruszewiec + PR Bydgoszcz (2):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1373PR Kraków06.03.2019PR Bydgoszcz1P4/3
2.EN57-1129PR Kraków28.05.2019PR Bydgoszcz1P4/3
5. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w ZNT Kruszewiec - Sekcja Napraw Taboru w Idzikowicach:


ZNT Kruszewiec (32):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1196PR Wroc³aw08.01.2019ZNT Kruszewiec1P4/3
2.EN57-2028PR Kraków21.01.2019ZNT Kruszewiec1P4/2
3.EN57-1292PR Kraków30.01.2019ZNT Kruszewiec1P4/3
4.EN57-1402PR £ód¼19.02.2019ZNT Kruszewiec1P4/3
5.EN57-934PR £ód¼04.03.2019ZNT Kruszewiec2P4/2
6.EN57-672PR Kraków13.03.2019ZNT Kruszewiec2P4/2
7.EN57-673PR Kraków18.03.2019ZNT Kruszewiec2P4/2
8.EN57-781PR Kraków29.03.2019ZNT Kruszewiec2P4/2
9.EN57-1266PR Kraków12.04.2019ZNT Kruszewiec1P4/3
10.EN57-1229PR Kraków23.04.2019ZNT Kruszewiec1P4/3
11.EN57AL-1730PR Opole16.05.2019ZNT Kruszewiec1P4/1
12.EN57-810PR £ód¼24.05.2019ZNT Kruszewiec2P4/2
13.EN57-206PR Kielce31.05.2019ZNT Kruszewiec1P4/3
14.EN57AL-2112PR £ód¼31.05.2019ZNT Kruszewiec1P4/1
15.EN57AL-2115PR Wroc³aw27.06.2019ZNT Kruszewiec1P4/1
16.EN57-812PR £ód¼05.07.2019ZNT Kruszewiec2P4/2
17.EN57-2059PR Kielce22.07.2019ZNT Kruszewiec1P4/2
18.EN57AL-2111PR £ód¼20.08.2019ZNT Kruszewiec1P4/1
19.ED72-010PR Kraków23.08.2019ZNT KruszewiecP4/6
20.EN57-1952PR Wroc³aw30.08.2019ZNT KruszewiecP4/7
21.EN57AL-1687PR Opole23.09.2019ZNT Kruszewiec1P4/1
22.EN57-2016PR Kielce25.09.2019ZNT Kruszewiec1P4/2
23.EN57-2020PR Kielce27.09.2019ZNT Kruszewiec1P4/2
24.EN71-002PR Kraków30.09.2019ZNT Kruszewiec1P4/5
25.EN57AL-959PR £ód¼15.10.2019ZNT Kruszewiec2P4/1
26.EN57AL-2119PR Wroc³aw23.10.2019ZNT Kruszewiec1P4/1
27.EN57-1463PR Olsztyn29.10.2019ZNT Kruszewiec1P4/3
28.EN71-004PR Kraków20.11.2019ZNT Kruszewiec1P4/5
29.EN57AL-753PR £ód¼27.11.2019ZNT Kruszewiec2P4/1
30.EN57AL-2120PR Wroc³aw29.11.2019ZNT Kruszewiec1P4/1
31.EN57AL-1825PR £ód¼13.12.2019ZNT Kruszewiec1P4/1
32.EN57AL-2105PR Wroc³aw23.12.2019ZNT Kruszewiec1P4/1