1. Naprawy P5 z modernizacj± z przetargu na 36 ezt serii EN57 na lata 2017-2018:


ZNTK Mińsk Maz. (24+12):

Lp. Seria i numer Seria i numer po M Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
25.EN57-1791EN57ALd-2225PR Olsztyn18.01.2018ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
26.EN57-1702EN57ALd-2226PR Lublin24.01.2018ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
27.EN57-1793EN57ALd-2227PR Lublin31.01.2018ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
28.EN57-1779EN57ALd-2228PR Olsztyn07.02.2018ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
29.EN57-1806EN57ALd-2229PR Lublin15.02.2018ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
30.EN57-1686EN57ALd-2230PR Lublin22.02.2018ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
31.EN57-1688EN57ALd-2231PR Olsztyn01.03.2018ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
32.EN57-1783EN57ALd-2232PR Lublin07.03.2018ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
33.EN57-1774EN57ALd-2233PR Gdynia15.03.2018ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
34.EN57-1677EN57ALd-2234PR Lublin22.03.2018ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
35.EN57-1735EN57ALd-2235PR Lublin29.03.2018ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
36.EN57-1751EN57ALd-2236PR Lublin05.04.2018ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
2. Naprawy P5 z modernizacj± z przetargu na 5 ezt serii ED72 z opcj± zwiźkszenia zamówienia o maksymalnie 7 kolejnych ED72 w roku 2018:


ZNTK Mińsk Maz. (6):

Lp. Seria i numer Seria i numer po M Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ED72-006ED72Ac-101PR Opole30.05.2018ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
2.ED72-018ED72Ac-102PR Opole01.06.2018ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
3.ED72-015ED72Ac-104PR £ód¼07.06.2018ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
4.ED72-002ED72Ac-103PR £ód¼13.06.2018ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
5.ED72-017ED72Ac-105PR Wroc³aw18.06.2018ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
6.ED72-016ED72Ac-106PR £ód¼31.10.2018ZNTK Mińsk Maz.P5/1+M
3. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST S³upsk:


PR Gdynia (10):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1395PR Gdynia26.01.2018PR Gdynia1P4/3
2.EN57AL-1464PR Gdynia10.02.2018PR Gdynia1P4/1
3.EN71-014PR Gdynia15.05.2018PR Gdynia1P4/3
4.EN57AL-1550PR Gdynia18.05.2018PR Gdynia1P4/1
5.EN57-799PR Gdynia10.07.2018PR Gdynia2P4/2
6.EN57AL-1324PR Gdynia20.07.2018PR Gdynia1P4/1
7.EN57-986PR Gdynia11.09.2018PR Gdynia1P4/5
8.EN57-716PR Gdynia08.11.2018PR Gdynia2P4/2
9.EN57AP-1603PR Gdynia23.11.2018PR Gdynia1P4/1
10.EN57AP-1435PR Gdynia10.12.2018PR Gdynia1P4/1
4. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST £uków:


PR Lublin (1):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57AL-3010PR Lublin08.03.2018PR Lublin2P4/1
5. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST I³awa:


PR Olsztyn (2):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-2071PR Olsztyn22.01.2018PR Olsztyn1P4/2
2.EN57-701PR Olsztyn24.10.2018PR Olsztyn2P4/2
6. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w ZNT Kruszewiec - Sekcja Napraw Taboru w Idzikowicach i PRST Toruń Kluczyki:


ZNT Kruszewiec + PR Bydgoszcz (4):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-702PR Bydgoszcz28.02.2018PR Bydgoszcz2P4/2
2.EN57-1265PR Kraków28.05.2018PR Bydgoszcz1P4/3
3.EN57-1465PR Olsztyn05.09.2018PR Bydgoszcz1P4/3
4.EN57-1379PR Olsztyn03.12.2018PR Bydgoszcz1P4/3
7. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w ZNT Kruszewiec - Sekcja Napraw Taboru w Idzikowicach:


ZNT Kruszewiec (32):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-2040PR Wroc³aw08.01.2018ZNT Kruszewiec1P4/2
2.EN57-1451PR £ód¼22.01.2018ZNT Kruszewiec1P4/3
3.EN57-2029PR Kraków12.02.2018ZNT Kruszewiec1P4/2
4.EN57-2063PR Opole12.02.2018ZNT Kruszewiec1P4/2
5.EN57-2027PR Opole26.02.2018ZNT Kruszewiec1P4/2
6.EN57-1281PR Kraków08.03.2018ZNT Kruszewiec1P4/2
7.EN57-2024PR Kraków19.03.2018ZNT Kruszewiec1P4/2
8.EN57-2068PR Opole30.03.2018ZNT Kruszewiec1P4/2
9.EN57-2030PR Wroc³aw06.04.2018ZNT Kruszewiec1P4/2
10.EN57-2072PR Opole18.04.2018ZNT Kruszewiec1P4/2
11.EN57-2035PR Wroc³aw27.04.2018ZNT Kruszewiec1P4/2
12.EN57-1272PR Olsztyn10.05.2018ZNT Kruszewiec1P4/3
13.EN57-2054PR Wroc³aw22.05.2018ZNT Kruszewiec1P4/2
14.EN71-015PR Kraków30.05.2018ZNT Kruszewiec1P4/5
15.EN57AL-1769PR £ód¼22.06.2018ZNT Kruszewiec1P4/1
16.EN57AL-1222PR £ód¼05.07.2018ZNT Kruszewiec2P4/1
17.EN57AL-1768PR £ód¼25.07.2018ZNT Kruszewiec1P4/1
18.EN57-1951PR Wroc³aw26.07.2018ZNT KruszewiecP4/6
19.EN57-1278PR £ód¼27.07.2018ZNT Kruszewiec1P4/3
20.EN57-1267PR £ód¼17.08.2018ZNT Kruszewiec1P4/3
21.EN57-2026PR Kielce31.08.2018ZNT Kruszewiec1P4/2
22.EN57-2057PR Kielce21.09.2018ZNT Kruszewiec1P4/2
23.EN57-2050PR Kielce02.10.2018ZNT Kruszewiec1P4/2
24.EN57AL-1770PR £ód¼08.10.2018ZNT Kruszewiec1P4/1
25.EN57-1368PR Olsztyn15.10.2018ZNT Kruszewiec1P4/3
26.EN57-1319PR Olsztyn24.10.2018ZNT Kruszewiec1P4/3
27.EN57-2031PR Wroc³aw06.11.2018ZNT Kruszewiec1P4/2
28.EN57-1376PR Olsztyn14.11.2018ZNT Kruszewiec1P4/3
29.EN57-1170PR Kraków22.11.2018ZNT Kruszewiec1P4/3
30.EN57-1282PR Kraków29.11.2018ZNT Kruszewiec1P4/3
31.EN57AL-1251PR £od¼21.12.2018ZNT Kruszewiec2P4/1
32.EN57-1328PR Kraków21.12.2018ZNT Kruszewiec1P4/3