1. Naprawy P4 z modernizacj± z przetargu na 32 ezt na lata 2012-2013 (zrobiono 31 - bez jednej ED72):


ZNTK Mińsk Maz. (14+17):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
15.EN57-820PR Wroc³aw23.01.2013ZNTK Mińsk Maz.1R9
16.EN57-1688PR Poznań29.01.2013ZNTK Mińsk Maz.R7
17.EN57-1077PR Opole30.01.2013ZNTK Mińsk Maz.1R4
18.ED72-012PR Kraków30.01.2013ZNTK Mińsk Maz.R5
19.EN57-1026PR Poznań31.01.2013ZNTK Mińsk Maz.1R6
20.EN71-008PR Wroc³aw31.01.2013ZNTK Mińsk Maz.1R5
21.EN57-905PR Wroc³aw18.02.2013ZNTK Mińsk Maz.1R7
22.EN57-1782PR Wroc³aw20.02.2013ZNTK Mińsk Maz.R6
23.EN57-1821PR Bydgoszcz27.02.2013ZNTK Mińsk Maz.R7
24.EN71-025PR Kraków27.02.2013ZNTK Mińsk Maz.1R
25.EN57-953PR £ód¼28.02.2013ZNTK Mińsk Maz.1R7
26.EN71-037PR Kraków28.02.2013ZNTK Mińsk Maz.1R
27.EN57-1794PR Bydgoszcz07.03.2013ZNTK Mińsk Maz.R8
28.EN57-1820PR Bydgoszcz20.03.2013ZNTK Mińsk Maz.R7
29.EN57-867PR Kraków22.03.2013ZNTK Mińsk Maz.1R9
30.EN71-024PR Kraków28.03.2013ZNTK Mińsk Maz.1R
31.EN71-026PR Kraków29.03.2013ZNTK Mińsk Maz.1R5
2. Naprawy P4 wykonywane w ZNTK Ole¶nica:


ZNTK Ole¶nica (2):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1701PR Szczecin29.01.2013ZNTK Ole¶nicaR8
2.EN57-1081PR Szczecin12.04.2013ZNTK Ole¶nica1R3
3. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST S³upsk:


PR Gdynia (4):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-726PR Gdynia10.06.2013PR Gdynia2P4/1
2.EN57-967PR Gdynia17.12.2013PR Gdynia1R6
3.EN71-009PR Gdynia17.12.2013PR Gdynia1R5
4.EN57-849PR Gdynia21.12.2013PR Gdynia1R7
4. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST I³awa:


PR Olsztyn (4):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1376PR Olsztyn27.02.2013PR Olsztyn1R2
2.EN57-1936PR Olsztyn04.04.2013PR OlsztynR
3.EN57-613PR Olsztyn18.06.2013PR Olsztyn2R1
4.EN57-1463PR Olsztyn06.12.2013PR Olsztyn1P4/2
5. Naprawy P4 wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST Idzikowice:


PR £ód¼ (57):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1292PR Kielce04.01.2013PR £ód¼1R2
2.EN57-1953PR Szczecin14.01.2013PR £ód¼R5
3.EN57-749PR Bydgoszcz16.01.2013PR £ód¼2R2
4.EN57-2074PR Opole21.01.2013PR £ód¼1R1
5.EN57-2075PR Opole23.01.2013PR £ód¼1R1
6.EN57-2076PR Opole25.01.2013PR £ód¼1R1
7.EN57-2077PR Opole30.01.2013PR £ód¼1R1
8.EN57-1319PR Olsztyn05.02.2013PR £ód¼1R2
9.EN57-1180PR Opole20.02.2013PR £ód¼1R2
10.EN57-1266PR Szczecin20.02.2013PR £ód¼1R2
11.EN57-1068PR Bydgoszcz21.02.2013PR £ód¼1R4
12.EN57-1368PR Olsztyn21.02.2013PR £ód¼1R2
13.EN57-1111PR Bydgoszcz26.02.2013PR £ód¼1R2
14.EN57-1192PR Wroc³aw04.03.2013PR £ód¼1R2
15.EN57-1042PR Wroc³aw08.03.2013PR £ód¼1R7
16.EN57-621PR Szczecin15.03.2013PR £ód¼2R2
17.EN57-1196PR Wroc³aw19.03.2013PR £ód¼1R2
18.EN57-1185PR Szczecin26.03.2013PR £ód¼1R2
19.EN57-063PR Szczecin29.03.2013PR £ód¼2R2
20.EN57-634PR Poznań08.04.2013PR £ód¼1R7
21.EN57-1252PR Poznań11.04.2013PR £ód¼1R2
22.EN57-985PR Poznań16.04.2013PR £ód¼1R5
23.EN57-1824PR Poznań22.04.2013PR £ód¼R5
24.EN57-852PR Opole24.04.2013PR £ód¼2R1
25.EN57-1055PR Opole26.04.2013PR £od¼1R3
26.EN57-780PR Wroc³aw07.05.2013PR £ód¼2R1
27.EN57-781PR Wroc³aw10.05.2013PR £ód¼2R1
28.EN57-822PR Lublin16.05.2013PR £ód¼1R7
29.EN57-813PR Opole21.05.2013PR £ód¼2R2
30.EN57-1399PR Poznań24.05.2013PR £ód¼1R2
31.EN71-007PR Kraków07.06.2013PR £ód¼1R
32.EN71-017PR Bydgoszcz13.06.2013PR £ód¼1R4
33.EN57-1229PR Kraków17.06.2013PR £ód¼1R2
34.EN71-002PR Kraków25.06.2013PR £ód¼1R4
35.EN71-012PR Kraków09.07.2013PR £ód¼1R4
36.EN57-742PR Poznań11.07.2013PR £ód¼1R
37.EN57-1815PR Kielce25.07.2013PR £ód¼R
38.EN57-992PR Opole25.07.2013PR £ód¼1R5
39.EN57-112PR Poznań30.07.2013PR £ód¼2R2
40.EN71-034PR Wroc³aw13.08.2013PR £ód¼1R5
41.EN57-869PR Opole19.08.2013PR £ód¼1R7
42.EN57-1035PR Wroc³aw23.08.2013PR £ód¼1R4
43.EN57-678PR Wroc³aw30.08.2013PR £ód¼2R1
44.EN57-679PR Wroc³aw04.09.2013PR £ód¼2R1
45.EN57-1021PR Poznań09.09.2013PR £ód¼1R4
46.EN57-987PR Poznań13.09.2013PR £ód¼1R5
47.EN57-970PR Wroc³aw18.10.2013PR £ód¼1R7
48.EN57-1386PR Gdynia14.11.2013PR £ód¼1R3
49.EN57-1708PR Lublin19.11.2013PR £ód¼R8
50.EN57-739PR Gdynia22.11.2013PR £ód¼2R1
51.EN57-1239PR Opole28.11.2013PR £ód¼1R4
52.EN57-961PR Wroc³aw04.12.2013PR £ód¼1R7
53.EN57-1482PR Lublin06.12.2013PR £ód¼1R2
54.EN57-1218PR Kielce11.12.2013PR £ód¼1R3
55.EN57-960PR Lublin27.12.2013PR £ód¼1R9
56.EN57-1039PR Wroc³aw31.12.2013PR £ód¼1R6
57.EN57-1816PR Kielce31.12.2013PR £ód¼R