1. Naprawy rewizyjne z modernizacj± z przetargu na 7 ezt serii EN71 oraz 5 ezt serii ED72 w roku 2009:


ZNTK Mińsk Maz. (12):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ED72-013PR Kraków28.01.2009ZNTK Mińsk Maz.R4
2.EN71-033PR Kraków30.01.2009ZNTK Mińsk Maz.1R5
3.ED72-020PR Poznań27.02.2009ZNTK Mińsk Maz.R4
4.ED72-012PR Kraków24.03.2009ZNTK Mińsk Maz.R4
5.EN71-007PR Kraków31.03.2009ZNTK Mińsk Maz.1R
6.EN71-021PR Kraków30.04.2009ZNTK Mińsk Maz.1R4
7.EN71-016PR Kraków29.05.2009ZNTK Mińsk Maz.1R4
8.ED72-011PR Kraków29.05.2009ZNTK Mińsk Maz.R4
9.EN71-011PR Kraków15.06.2009ZNTK Mińsk Maz.1R4
10.EN71-013PR Kraków27.06.2009ZNTK Mińsk Maz.1R
11.EN71-036PR Kraków30.06.2009ZNTK Mińsk Maz.1R5
12.ED72-002PR Kraków31.07.2009ZNTK Mińsk Maz.R6
2. Naprawy rewizyjne wykonywane w ZUT REMTRAK w Idzikowicach:


ZUT REMTRAK Sp. z o.o. w Toruniu (19):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-005PR Bydgoszcz05.03.2009ZUT REMTRAK2R6
2.EN57-699PR Wroc³aw30.03.2009ZUT REMTRAK1R10
3.EN57-616PR Katowice09.04.2009ZUT REMTRAK1R10
4.EN57-1406PR Opole18.04.2009ZUT REMTRAKR7
5.EN57-1579PR Olsztyn30.04.2009ZUT REMTRAKR
6.EN57-839PR Wroc³aw26.05.2009ZUT REMTRAK1R6
7.EN57-746PR £ód¼05.06.2009ZUT REMTRAK1R10
8.EN57-960PR Lublin30.06.2009ZUT REMTRAK1R8
9.EN57-775PR Bia³ystok15.07.2009ZUT REMTRAK1R
10.EN57-793PR Opole27.07.2009ZUT REMTRAK1R11
11.EN57-1714PR Katowice07.08.2009ZUT REMTRAKR6
12.EN57-1369PR Szczecin28.08.2009ZUT REMTRAKR10
13.EN57-1488PR Lublin11.09.2009ZUT REMTRAKR10
14.EN57-1473PR Olsztyn28.09.2009ZUT REMTRAKR9
15.EN57-1404PR Opole30.09.2009ZUT REMTRAKR7
16.EN57-1556PR Bia³ystok15.10.2009ZUT REMTRAKR
17.EN57-1820PR Bydgoszcz29.10.2009ZUT REMTRAKR6
17.EN57-755PR Bydgoszcz30.11.2009ZUT REMTRAK1R10
18.EN57-1227PR £ód¼15.12.2009ZUT REMTRAKR10
19.EN57-1526PR Opole31.12.2009ZUT REMTRAKR9
3. Naprawy rewizyjne wykonywane przez PKP Przewozy Regionalne w PRST Idzikowice:


PR £ód¼ (50):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1384PR Bia³ystok07.01.2009PR £ód¼1R1
2.EN57-737PR Bydgoszcz19.01.2009PR £ód¼2R1
3.EN57-628PR Wroc³aw20.01.2009PR £ód¼2R1
4.EN57-1919PR Bydgoszcz27.01.2009PR £ód¼R5
5.EN57-1663PR Lublin10.02.2009PR £ód¼R7
6.EN57-1467PR Katowice16.02.2009PR £ód¼R
7.EN57-1038PR Wroc³aw19.02.2009PR £ód¼1R6
8.EN57-1821PR Bydgoszcz27.02.2009PR £ód¼R6
9.EN57-855PR Kraków06.03.2009PR £ód¼1R6
10.EN57-1618PR Olsztyn13.03.2009PR £ód¼R8
11.EN57-1537PR Bia³ystok19.03.2009PR £ód¼1R1
12.EN57-714PR Bydgoszcz25.03.2009PR £ód¼2R1
13.EN57-1250PR £ód¼31.03.2009PR £ód¼1R1
14.EN57-688PR Bydgoszcz09.04.2009PR £ód¼2R1
15.EN57-1218PR Katowice18.04.2009PR £ód¼1R2
16.EN57-1482PR Lublin21.04.2009PR £ód¼1R1
17.EN57-1132PR Bydgoszcz28.04.2009PR £ód¼1R2
18.EN57-1248PR £ód¼05.05.2009PR £ód¼1R1
19.EN57-1410PR Opole12.05.2009PR £ód¼1R1
20.EN57-1696PR Katowice19.05.2009PR £ód¼R6
21.EN57-1148PR Szczecin26.05.2009PR £ód¼1R1
22.EN57-1823PR Katowice29.05.2009PR £ód¼R5
23.EN57-1011PR Katowice09.06.2009PR £ód¼1R5
24.EN57-1013PR Kraków18.06.2009PR £ód¼1R5
25.EN57-1154PR Bydgoszcz24.06.2009PR £ód¼1R2
26.EN57-1239PR Kraków30.06.2009PR £ód¼1R3
27.EN57-1401PR Katowice08.07.2009PR £ód¼1R1
28.EN57-1450PR £ód¼15.07.2009PR £ód¼1R1
29.EN57-1753PR Opole22.07.2009PR £ód¼R5
30.EN57-1389PR Olsztyn28.07.2009PR £ód¼1R1
31.EN57-1745PR Opole04.08.2009PR £ód¼R6
32.EN57-682PR Bydgoszcz07.08.2009PR £ód¼2R1
33.EN57-675PR Bydgoszcz20.08.2009PR £ód¼2R2
34.EN57-664PR Poznań26.08.2009PR £ód¼2R1
35.EN57-1326PR Kraków02.09.2009PR £ód¼1R1
36.EN57-1706PR Lublin09.09.2009PR £ód¼R7
37.EN57-1119PR Wroc³aw16.09.2009PR £ód¼1R1
38.EN57-1060PR Poznań23.09.2009PR £ód¼1R6
39.EN57-1426PR Szczecin29.09.2009PR £ód¼1R1
40.EN57-1230PR Szczecin05.10.2009PR £ód¼1R1
41.EN57-1273PR Kraków15.10.2009PR £ód¼1R1
42.EN57-1791PR Katowice21.10.2009PR £ód¼R6
43.EN57-1219PR Katowice27.10.2009PR £ód¼1R1
44.EN57-1168PR Katowice03.11.2009PR £ód¼1R1
45.EN57-1502PR Poznań10.11.2009PR £ód¼R
46.EN57-1009PR Opole26.11.2009PR £ód¼1R3
47.EN57-1367PR Olsztyn26.11.2009PR £ód¼1R1
48.EN57-1485PR £ód¼04.12.2009PR £ód¼1R1
49.EN57-1160PR Bydgoszcz10.12.2009PR £ód¼1R2
50.EN57-1725PR Katowice17.12.2009PR £ód¼R