1. Naprawy P4 z przetargu na 5 ezt serii EN57AK¦ w roku 2023:


Unieważnienie 06.03.2023 r.

Lp. Seria i numer Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57AK¦-22300.00.0000ZNTK Mińsk Maz.1P4/2
2.EN57AK¦-117800.00.0000ZNTK Mińsk Maz.1P4/2
3.EN57AK¦-73000.00.0000ZNTK Mińsk Maz.2P4/2
4.EN57AK¦-153300.00.0000ZNTK Mińsk Maz.1P4/2
5.EN57AK¦-156300.00.0000ZNTK Mińsk Maz.1P4/2