1. Naprawy P4 z przetargu na 7 ezt serii EN57AK¦ i EN71AK¦ na lata 2017-2018:


ZNTK Mińsk Maz. (3+4):

Lp. Seria i numer Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
4.EN57AK¦-117831.01.2018ZNTK Mińsk Maz.1P4/1
5.EN57AK¦-73003.04.2018ZNTK Mińsk Maz.2P4/1
6.EN57AK¦-153310.05.2018ZNTK Mińsk Maz.1P4/1
7.EN57AK¦-156329.06.2018ZNTK Mińsk Maz.1P4/1
2. Naprawy P4 z przetargu na 6 ezt serii 27WEb w roku 2018:


PESA Bydgoszcz (6):

Lp. Seria i numer Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.27WEb-00630.01.2018PESA BydgoszczP4/1
2.27WEb-00322.02.2018PESA BydgoszczP4/1
3.27WEb-00118.04.2018PESA BydgoszczP4/1
4.27WEb-00206.07.2018PESA BydgoszczP4/1
5.27WEb-00514.08.2018PESA BydgoszczP4/1
6.27WEb-00407.11.2018PESA BydgoszczP4/1