1. Naprawy P5 z przetargu na 9 lokomotyw serii EP08 na lata 2015-2020:


ZNTK Oleśnica (2+4+1+1+1):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
7.EP08-001BZW26.05.2017ZNTK OleśnicaP5/3+M
2. Naprawy P5 z modernizacją z przetargu na 7 lokomotyw serii EP07 na lata 2016-2017:


Olkol Oleśnica (5+2):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
6.EP07-542BZK23.01.2017Olkol OleśnicaP5/1+M
7.EP07-541BZK14.02.2017Olkol OleśnicaP5/1+M
3. Naprawy P4 z przetargu na 48 lokomotyw serii EU/EP07 na lata 2016-2017 (trzy części - łącznie 24 lokomotywy unieważniono):


PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp. (5):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EP07-388BZW04.01.2017PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.1P4/3
2.EP07-1018BZP28.01.2017PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.1P4/2
3.EU07-015BZK22.02.2017PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.2P4/5
4.EP07-1031BZP28.02.2017PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.1P4/2
5.EP07-435BZW16.05.2017PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.1P4/4
PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej Woli - Karsznice (3):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EU07-040BZK27.01.2017PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej Woli2P4/5
2.EU07-030BZK06.06.2017ZNT Zduńska Wola Karsznice2P4/4
3.EP07-411BZW16.06.2017ZNT Zduńska Wola Karsznice1P4/3
ZNTKiM w Gdańsku (3+13):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
4.EP07-345BZW16.01.2017ZNTKiM w Gdańsku1P4/3
5.EP07-482BZG04.02.2017ZNTKiM w Gdańsku1P4/4+M
6.EP07-1035BZG28.02.2017ZNTKiM w Gdańsku2P4/2+M
7.EP07-381BZG18.03.2017ZNTKiM w Gdańsku1P4/4+M
8.EP07-201BZG31.03.2017ZNTKiM w Gdańsku2P4/3+M
9.EP07-174BZG21.04.2017ZNTKiM w Gdańsku2P4/4+M
10.EP07-387BZW10.05.2017ZNTKiM w Gdańsku1P4/3+M
11.EP07-370BZG26.05.2017ZNTKiM w Gdańsku1P4/4+M
12.EP07-450BZW12.06.2017ZNTKiM w Gdańsku1P4/3+M
13.EP07-355BZG28.06.2017ZNTKiM w Gdańsku1P4/4+M
14.EP07-376BZG20.07.2017ZNTKiM w Gdańsku1P4/4+M
15.EP07-390BZW31.07.2017ZNTKiM w Gdańsku1P4/3+M
16.EP07-1067BZG05.09.2017ZNTKiM w Gdańsku2P4/2+M
4. Naprawy P4 z przetargu na 27 lokomotyw serii EP09 na lata 2016-2017 (dwie części - łącznie 18 lokomotyw unieważniono):


NEWAG (4+5):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
5.EP09-040BZW13.01.2017NEWAG Gliwice1P4/3
6.EP09-025BZW26.01.2017NEWAG Gliwice1P4/4
7.EP09-010BZW10.02.2017NEWAG Gliwice1P4/5
8.EP09-036BZW24.02.2017NEWAG Gliwice1P4/3
9.EP09-024BZW16.03.2017NEWAG Gliwice1P4/3
5. Naprawa P4 z przetargu na lokomotywę EU07A-001 w roku 2017:


Olkol Oleśnica (1):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EU07A-001BZP27.09.2017Olkol Oleśnica1P4/1
6. Naprawy P4 z modernizacją z przetargu na 10 lokomotyw serii EU/EP07 na lata 2017-2018:


ZNTKiM w Gdańsku (5+5):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EP07-408BZW18.10.2017ZNTKiM w Gdańsku1P4/3+M
2.EP07-357BZG13.11.2017ZNTKiM w Gdańsku1P4/4+M
3.EU07-303BZK05.12.2017ZNTKiM w Gdańsku1P4/5+M
4.EP07-456BZW18.12.2017ZNTKiM w Gdańsku1P4/4+M
5.EP07-1023BZP29.12.2017ZNTKiM w Gdańsku1P4/3+M
7. Naprawy P4 z przetargu na 18 lokomotyw serii EP09 na lata 2017-2020 (w rzeczywistości wykonano razem 12 lokomotyw - NEWAG: 6 i Olkol: 6):


NEWAG (6):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EP09-004BZK23.06.2017NEWAG Gliwice1P4/4
2.EP09-029BZW05.07.2017NEWAG Gliwice1P4/4
3.EP09-032BZW19.07.2017NEWAG Gliwice1P4/3
4.EP09-046BZK28.07.2017NEWAG Gliwice1P4/1
5.EP09-045BZK01.09.2017NEWAG Gliwice1P4/2
6.EP09-023BZW26.09.2017NEWAG Gliwice1P4/4
8. Naprawy P4 z przetargu na 59 lokomotyw serii EP09 na lata 2017-2019 (drugą część - łącznie 28 lokomotyw unieważniono):


NEWAG (5+22+4):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EP09-037BZW27.10.2017NEWAG Gliwice1P4/4
2.EP09-027BZW15.11.2017NEWAG Gliwice1P4/4
3.EP09-026BZW01.12.2017NEWAG Gliwice1P4/4
4.EP09-044BZW15.12.2017NEWAG Gliwice1P4/3
5.EP09-019BZW21.12.2017NEWAG Gliwice1P4/4
9. Naprawy P4 wykonywane przez Alstom Konstal w Piasecznie oraz w Warszawie Olszynce Grochowskiej:


Alstom Konstal (6):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ED250-006BZW06.09.2017Alstom KonstalP4/1
2.ED250-010BZW24.09.2017Alstom KonstalP4/1
3.ED250-009BZW09.10.2017Alstom KonstalP4/1
4.ED250-008BZW06.11.2017Alstom KonstalP4/1
5.ED250-004BZW07.12.2017Alstom KonstalP4/1
6.ED250-012BZW21.12.2017Alstom KonstalP4/1
10. Naprawa P4 wykonana przez REMTRAK w Warszawie Grochów oraz ZNTKiM w Gdańsku:


REMTRAK Warszawa Grochów (1):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EP05-23BZW25.10.2017RWG Grochów2P4/14
11. Naprawy P4 na lokomotywowniach:


Zakład Południowy - Kraków Prokocim (7):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EU07-045BZK10.01.2017BZK Kraków1P4/5
2.EU07-305BZK14.02.2017BZK Kraków1P4/5
3.EU07-060BZK13.04.2017BZK Kraków1P4/7
4.EU07-421BZK09.06.2017BZK Kraków1P4/3
5.EU07-317BZK18.07.2017BZK Kraków1P4/5
6.EU07-377BZK08.09.2017BZK Kraków1P4/4
7.EU07-324BZK29.11.2017BZK Kraków1P4/4
Zakład Północny - Gdynia Grabówek (7):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EP07-372BZG04.04.2017Zakład Północny w Gdyni1P4/5
2.EP07-448BZG12.04.2017Zakład Północny w Gdyni1P4/4
3.EP07-389BZG14.06.2017Zakład Północny w Gdyni1P4/4
4.EP07-410BZW19.07.2017Zakład Północny w Gdyni1P4/4
5.EP07-479BZG23.08.2017Zakład Północny w Gdyni1P4/4
6.EP07-434BZW12.10.2017Zakład Północny w Gdyni1P4/4
7.EP07-480BZG03.11.2017Zakład Północny w Gdyni1P4/4
Zakład Zachodni - Wrocław Główny (3):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EP07-1066BZP11.04.2017BZP Wrocław2P4/2
2.EP07-1044BZP02.07.2017BZP Wrocław1P4/2
3.EP07-1008BZP04.12.2017BZP Wrocław1P4/2