1. Naprawy P4 z przetargu na 110 lokomotyw serii EU/EP07 na lata 2012-2013 (w rzeczywistości wykonano razem 106 lokomotyw):


ZNLE Gliwice (14+6):
modern. szaf WN i NN
Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
15.EP07-339BZG22.02.2013ZNLE Gliwice1R2
16.EU07-421BZW25.02.2013ZNLE Gliwice1R2
17.EP07-375BZW19.03.2013ZNLE Gliwice1R2
18.EP07-537BZW21.03.2013ZNLE Gliwice1R2
19.EP07-408BZW27.03.2013ZNLE Gliwice1R2
20.EP07-390BZW05.04.2013ZNLE Gliwice1R2
ZNTKiM w Gdańsku (17+4):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
18.EP07-1007BZG30.01.2013ZNTKiM w Gdańsku1P4/1
19.EP07-1042BZG11.02.2013ZNTKiM w Gdańsku1P4/1
20.EP07-1018BZP28.02.2013ZNTKiM w Gdańsku1P4/1
21.EP07-1031BZP29.03.2013ZNTKiM w Gdańsku1P4/1
ZNTK Oleśnica (32+11):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
33.EP07-372BZG05.02.2013ZNTK Oleśnica1R4
34.EU07-085BZK26.02.2013ZNTK Oleśnica1R7
35.EP07-135BZK26.02.2013ZNTK Oleśnica1R5
36.EP07-382BZG07.03.2013ZNTK Oleśnica1R3
37.EP07-383BZG22.03.2013ZNTK Oleśnica1R3
38.EU07-030BZK27.03.2013ZNTK Oleśnica2R3
39.EP07-479BZG29.03.2013ZNTK Oleśnica1R3
40.EP07-482BZG10.04.2013ZNTK Oleśnica1R3
41.EU07-234BZG15.04.2013ZNTK Oleśnica1R5
42.EP07-422BZG19.04.2013ZNTK Oleśnica1R3
43.EU07-146BZW29.04.2013ZNTK Oleśnica1P4/5
PESA Bydgoszcz (17+5):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
18.EP07-301BZW23.01.2013PESA Bydgoszcz1R3
19.EU07-228BZW15.02.2013PESA Bydgoszcz1R5
20.EU07-305BZG27.02.2013PESA Bydgoszcz1R4
21.EP07-385BZG22.03.2013PESA Bydgoszcz1R3
22.EP07-389BZG29.03.2013PESA Bydgoszcz1R3
2. Naprawy P4 z przetargu na 10 lokomotyw serii EU/EP07 w roku 2013:


PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp. (8):
modern. szaf WN i NN
Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EU07-331BZW05.08.2013PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.1R3
2.EP07-332BZW12.08.2013PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.1R2
3.EU07-377BZW20.08.2013PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.1R3
4.EP07-456BZW27.08.2013PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.1R3
5.EP07-361BZG17.09.2013PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.1R3
6.EP07-201BZG23.09.2013PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.2R2
7.EP07-448BZG26.09.2013PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.1R3
8.EP07-480BZG26.09.2013PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.1R3
ZNTK Oleśnica (2):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EU07-511BZK31.07.2013ZNTK OleśnicaP4/6
2.EU07-055BZK06.08.2013ZNTK Oleśnica2P4/3
3. Naprawy EP09 z zamówienia z wolnej ręki w roku 2013:


NEWAG Gliwice (16):
modern. do typu 104Ec (gdzie +M)
Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EP09-003BZK29.05.2013NEWAG Gliwice1P4/2+M
2.EP09-005BZK29.05.2013NEWAG Gliwice1R2+M
3.EP09-031BZK29.05.2013NEWAG Gliwice1R2+M
4.EP09-020BZW31.05.2013NEWAG Gliwice1P4/2+M
5.EP09-022BZW28.06.2013NEWAG Gliwice1P4/2+M
6.EP09-027BZW30.06.2013NEWAG Gliwice1P4/2
7.EP09-034BZW19.07.2013NEWAG Gliwice1P4/2
8.EP09-007BZK31.07.2013NEWAG Gliwice1P4/3
9.EP09-017BZW23.08.2013NEWAG Gliwice1P4/3
10.EP09-019BZW05.09.2013NEWAG Gliwice1P4/2
11.EP09-033BZW30.09.2013NEWAG Gliwice1P4/2
12.EP09-037BZW25.10.2013NEWAG Gliwice1P4/2
13.EP09-014BZK08.11.2013NEWAG Gliwice1P4/2
14.EP09-016BZW28.11.2013NEWAG Gliwice1P4/3
15.EP09-043BZW02.12.2013NEWAG Gliwice1P4/2
16.EP09-015BZW16.12.2013NEWAG Gliwice1P4/3
4. Naprawa P4 wykonana w PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp. poza przetargiem:


PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp. (1):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EU07-324BZW07.03.2013PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.1R3
5. Naprawa P4 wykonana w PESA Bydgoszcz poza przetargiem:


PESA Bydgoszcz (1):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ED74-002BZK30.04.2013PESA BydgoszczP4/1
6. Naprawy P4 na lokomotywowniach:


Zakład Południowy - Kraków Prokocim (8):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EP07-381BZK08.07.2013BZK Kraków1P4/3
2.EU07-067BZK16.07.2013BZK Kraków2P4/3
3.EP07-174BZK05.08.2013BZK Kraków2P4/3
4.EP07-376BZK11.09.2013BZK Kraków1P4/3
5.EP07-370BZK10.10.2013BZK Kraków1P4/3
6.EP07-355BZK13.11.2013BZK Kraków1P4/3
7.EU07-320BZK06.12.2013BZK Kraków1P4/4
8.EP07-357BZK19.12.2013BZK Kraków1P4/3
Zakład Północny - Gdynia Grabówek (7):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EP08-007BZW08.01.2013Zakład Północny w Gdyni2P4/6
2.EP08-006BZW22.05.2013Zakład Północny w Gdyni2P4/6
3.EP08-011BZW13.06.2013Zakład Północny w Gdyni2P4/6
4.EP08-012BZW15.07.2013Zakład Północny w Gdyni2P4/6
5.EP08-013BZW06.09.2013Zakład Północny w Gdyni2P4/6
6.EP08-008BZW25.10.2013Zakład Północny w Gdyni2P4/6
7.EP08-001BZW13.12.2013Zakład Północny w Gdyni2P4/6
Zakład Zachodni - Wrocław Główny (4):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EP07-1008BZP10.06.2013BZP Wrocław1R1
2.EP07-1002BZP20.09.2013BZP Wrocław2R2
3.EP07-1051BZP20.11.2013BZP Wrocław2P4/2
4.EP07-1013BZP19.12.2013BZP Wrocław1R2