1. Naprawy P4 w 2022 roku:


PKP CARGOTABOR ZNL w Czerwieńsku |1093| (_):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ET22-242CT Zachodni30.06.2022PKP CARGOTABOR ZNL w CzerwieńskuP4/1 1R3
2.ET22-1040CT Centralny09.09.2022PKP CARGOTABOR ZNL w CzerwieńskuP4/2 R6
3.ET22-1084CT Wschodni00.00.0000PKP CARGOTABOR ZNL w CzerwieńskuP4/2 R6
PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp. |1095| (_):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ET22-1069CT Wschodni15.02.2022PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.P4/2 R6
2.ET22-1112CT Wschodni28.02.2022PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.P4/2 R6
3.EU45-846CT Południowy15.03.2022PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.P4/1
4.ET22-1065CT Południowy23.03.2022PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.P4/2 R5
5.ET22-1073CT Centralny31.03.2022PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.P4/2 R6
6.ET22-975CT Północny28.04.2022PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.P4/2 R7
7.ET22-1058CT Wschodni17.05.2022PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.P4/2 R6
8.ET22-1052CT Wschodni31.05.2022PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.P4/2 R6
9.ET22-1035CT Dolnośląski28.06.2022PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.P4/2 R6
10.ET22-1070CT Południowy30.06.2022PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.P4/2 R5
11.ET22-740CT Południowy29.07.2022PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.P4/2 R6
12.ET22-1158CT Śląski17.08.2022PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.P4/2 R5
13.ET22-1066CT Wschodni31.08.2022PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.P4/2 R6
14.ET22-1101CT Południowy30.09.2022PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.P4/2 R6
15.ET22-950CT Śląski10.10.2022PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.P4/2 R6
16.ET22-1129CT Śląski31.10.2022PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.P4/2 R4
17.ET22-1036CT Centralny24.11.2022PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.P4/2 R5
18.ET22-1128CT Południowy00.00.0000PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.P4/2 R4
19.ET22-984CT Centralny00.00.0000PKP CARGOTABOR ZNL w Ostrowie Wlkp.P4/2 R5
PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej Woli - Karsznice |1096| (_):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ET22-1074CT Centralny31.01.2022PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 R6
2.ET22-1060CT Centralny03.03.2022PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 R5
3.ET22-011CT Zachodni31.03.2022PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/1 1R3
4.ET22-997CT Północny19.05.2022PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 R6
5.ET22-1043CT Centralny23.06.2022PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 R6
6.ET22-1079CT Wschodni27.07.2022PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 R6
7.ET22-994CT Dolnośląski29.08.2022PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 R6
8.ET22-1053CT Centralny30.09.2022PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 R6
9.ET22-1181CT Południowy00.00.0000PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 R5
10.ET22-912CT Dolnośląski00.00.0000PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 R7
11.ET22-1038CT Śląski00.00.0000PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 R5
12.ET22-978CT Północny00.00.0000PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 R5
13.ET22-1011CT Centralny00.00.0000PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 R6
Północny Zakład Spółki - Bydgoszcz Wschód |710| (_):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EU07-1528CT Południowy05.01.2022Północny Zakład Spółki2P4/1
2.EU07-1526CT Południowy28.02.2022Północny Zakład Spółki2P4/1
3.ET22-2028CT Śląski11.03.2022Północny Zakład Spółki1P4/1
4.ET22-017CT Północny21.03.2022Północny Zakład SpółkiP4/1 1R4
5.EU07-1529CT Południowy07.04.2022Północny Zakład Spółki2P4/1
6.ET22-092CT Północny19.05.2022Północny Zakład SpółkiP4/1 1R4
7.ET22-1027CT Północny31.05.2022Północny Zakład SpółkiP4/2 R6
8.ET22-2029CT Śląski31.05.2022Północny Zakład Spółki1P4/1
9.ET22-880CT Północny30.06.2022Północny Zakład SpółkiP4/2 R4
10.ET22-2030CT Śląski24.10.2022Północny Zakład Spółki1P4/1
11.EU07-1601CT Zachodni00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
12.ET22-2031CT Śląski00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
13.ET22-2032CT Śląski00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
14.ET22-2033CT Śląski00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
15.ET22-2034CT Śląski00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
16.ET22-2035CT Śląski00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
17.ET22-2036CT Śląski00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
18.ET22-2037CT Śląski00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
19.ET22-2038CT Śląski00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
20.ET22-2039CT Śląski00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
21.ET22-2040CT Śląski00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
22.ET22-2041CT Śląski00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
23.ET22-2042CT Śląski00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
24.ET22-2043CT Śląski00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
25.ET22-2044CT Śląski00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
26.ET22-2045CT Śląski00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
27.ET22-2046CT Śląski00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1
28.ET22-2047CT Śląski00.00.0000Północny Zakład Spółki1P4/1