1. Naprawy P4 w 2021 roku:


PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp. |1095| (14):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ET22-1154CT Śląski26.02.2021PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P4/2 (4)
2.ET22-063CT Zachodni25.03.2021PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.1P4/1 (4)
3.ET22-1151CT Dolnośląski30.03.2021PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P4/2 (5)
4.ET22-988CT Śląski29.04.2021PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P4/2 (6)
5.ET22-715CT Południowy30.04.2021PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P4/2 (7)
6.ET22-1178CT Dolnośląski31.05.2021PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P4/2 (5)
7.ET22-1141CT Wschodni30.06.2021PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P4/2 (6)
8.ET22-1137CT Zachodni19.07.2021PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P4/2 (4)
9.ET22-1144CT Północny30.07.2021PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P4/2 (5)
10.ET22-1018CT Południowy31.08.2021PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P4/2 (6)
11.ET22-786CT Południowy10.09.2021PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P4/2 (6)
12.ET22-1020CT Północny30.09.2021PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P4/2 (6)
13.ET22-1076CT Dolnośląski31.10.2021PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P4/2 (5)
14.ET22-1182CT Centralny30.11.2021PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P4/2 (5)
PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej Woli - Karsznice |1096| (8):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ET22-884CT Centralny19.02.2021PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 (6)
2.ET22-1156CT Południowy17.03.2021PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 (4)
3.ET22-1157CT Wschodni31.03.2021PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 (5)
4.ET22-1117CT Południowy31.05.2021PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 (5)
5.ET22-1146CT Wschodni29.07.2021PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 (6)
6.ET22-1067CT Centralny30.09.2021PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 (6)
7.ET22-1097CT Południowy30.11.2021PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 (5)
8.ET22-1072CT Centralny31.12.2021PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 (5)
Północny Zakład Spółki - Bydgoszcz Wschód |710| (15):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EU07-1504CT Zachodni26.02.2021Północny Zakład Spółki1P4 (1)
2.EU07-1505CT Zachodni26.02.2021Północny Zakład Spółki1P4 (1)
3.EU07-241CT Zachodni31.03.2021Północny Zakład Spółki1P4 (6)
4.EU07-1508CT Zachodni30.04.2021Północny Zakład Spółki1P4 (1)
5.EU07-1512CT Zachodni30.04.2021Północny Zakład Spółki1P4 (1)
6.EU07-308CT Zachodni24.05.2021Północny Zakład Spółki1P4 (4)
7.EU07-1513CT Zachodni30.06.2021Północny Zakład Spółki1P4 (1)
8.EU07-1515CT Zachodni30.06.2021Północny Zakład Spółki1P4 (1)
9.EU07-1527CT Zachodni23.07.2021Północny Zakład Spółki2P4 (1)
10.EU07-1517CT Zachodni31.08.2021Północny Zakład Spółki1P4 (1)
11.EU07-1518CT Zachodni31.08.2021Północny Zakład Spółki1P4 (1)
12.ET22-1135CT Północny15.11.2021Północny Zakład SpółkiP4/2 (6)
13.ET22-1109CT Północny30.11.2021Północny Zakład SpółkiP4/2 (6)
14.ET22-1180CT Północny14.12.2021Północny Zakład SpółkiP4/2 (6)
15.EU07-1525CT Południowy30.12.2021Północny Zakład Spółki2P4 (1)
Zachodni Zakład Spółki - Szczecin Port Centralny (1):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ET22-873CT Zachodni04.02.2021CT ZachodniP4/2 (6)