1. Naprawy P4 w 2015 roku:


PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp. (33):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ET41-065CT Wschodni16.01.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R6
2.ET41-052CT Południowy26.01.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R5
3.ET41-045CT Południowy31.01.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R5
4.ET41-066CT Wschodni13.02.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R6
5.ET41-060CT Południowy24.02.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R6
6.ET41-038CT Wschodni27.02.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R7
7.ET41-004Centrala13.03.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R7
8.ET41-021Centrala23.03.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R5
9.ET41-047Centrala31.03.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R6
10.ET41-161Centrala03.04.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R5
11.ET41-130Centrala23.04.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R7
12.ET41-025Centrala27.04.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R8
13.ET41-018Centrala18.05.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R6
14.ET41-030Centrala28.05.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R7
15.ET41-113Centrala29.05.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R7
16.ET41-109Centrala30.05.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R5
17.ET41-017Centrala25.06.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R8
18.ET41-016Centrala30.06.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R5
19.ET41-174Centrala30.06.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R7
20.ET41-067Centrala14.07.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R8
21.EU07-114Centrala24.07.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.2R2
22.ET41-163Centrala28.07.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R7
23.EU07-195Centrala29.07.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.1R7
24.ET41-199Centrala31.07.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R6
25.ET22-003Centrala25.08.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P4/1 1R2
26.EU07-220Centrala28.08.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.1R6
27.ET22-794Centrala29.08.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P4/2 R5
28.ET22-1175Centrala29.08.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P4/1 R4
29.ET41-133Centrala07.09.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R7
30.ET41-008Centrala30.09.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R6
31.ET22-209Centrala06.10.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P4/1 1R4
32.ET41-001Centrala20.10.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R7
33.ET41-062Centrala31.12.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R5
PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej Woli - Karsznice (19):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ET22-1007CT ¦l±ski28.01.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 R5
2.ET22-1178CT Dolno¶l±ski31.01.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/1 R4
3.ET42-020CT ¦l±ski28.02.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/7 R8
4.ET22-786Centrala19.03.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 R5
5.ET42-021Centrala31.03.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/7 R8
6.ET22-748Centrala24.04.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 R7
7.ET22-1073Centrala30.04.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 R5
8.ET42-026Centrala31.05.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/7 R8
9.ET22-1008Centrala22.06.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 R5
10.ET42-014Centrala30.06.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/7 R8
11.ET22-950Centrala28.07.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 R5
12.ET22-912Centrala31.07.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 R6
13.ET22-1107Centrala31.08.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 R4
14.ET22-958Centrala28.09.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 R5
15.ET22-872Centrala30.09.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 R6
16.ET22-803Centrala31.10.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 R7
17.ET22-1168Centrala31.10.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/1 R4
18.ET22-844Centrala30.11.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 R
19.ET42-030Centrala31.12.2015PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/7 R8
Północny Zakład Spółki - Bydgoszcz Wschód (42):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ET22-978CT Północny14.01.2015Północny Zakład SpółkiP4/2 R4
2.ET22-1018CT Północny28.01.2015Północny Zakład SpółkiP4/2 R5
3.ET22-1056CT Dolno¶l±ski30.01.2015Północny Zakład SpółkiP4/2 R6
4.ET22-1076CT Dolno¶l±ski12.02.2015Północny Zakład SpółkiP4/2 R4
5.ET22-1030CT ¦l±ski19.02.2015Północny Zakład SpółkiP4/2 R4
6.ET22-1038CT ¦l±ski26.02.2015Północny Zakład SpółkiP4/2 R4
7.ET22-956CT ¦l±ski27.02.2015Północny Zakład SpółkiP4/2 R5
8.ET22-1027Centrala11.03.2015Północny Zakład SpółkiP4/2 R5
9.ET22-1144Centrala17.03.2015Północny Zakład SpółkiP4/1 R4
10.ET22-997Centrala27.03.2015Północny Zakład SpółkiP4/2 R5
11.ET22-1035Centrala30.03.2015Północny Zakład SpółkiP4/2 R5
12.EU07-034Centrala31.03.2015Północny Zakład Spółki2P4/2
13.ET22-993Centrala10.04.2015Północny Zakład SpółkiP4/2 R5
14.EU07-041Centrala17.04.2015Północny Zakład Spółki1P4/7
15.EU07-336Centrala24.04.2015Północny Zakład Spółki1P4/2
16.EU07-172Centrala28.04.2015Północny Zakład Spółki1P4/6
17.EU07-033Centrala30.04.2015Północny Zakład Spółki1P4/7
18.ET22-1040Centrala18.05.2015Północny Zakład SpółkiP4/2 R5
19.ET22-1150Centrala20.05.2015Północny Zakład SpółkiP4/1 R5
20.EU07-136Centrala25.05.2015Północny Zakład Spółki1P4/5
21.EU07-065Centrala30.05.2015Północny Zakład Spółki1P4/6
22.ET22-1060Centrala10.06.2015Północny Zakład SpółkiP4/2 R4
23.ET22-1065Centrala17.06.2015Północny Zakład SpółkiP4/2 R4
24.ET22-1058Centrala22.06.2015Północny Zakład SpółkiP4/2 R5
25.EU07-019Centrala26.06.2015Północny Zakład Spółki1P4/5
26.ET22-1066Centrala07.07.2015Północny Zakład SpółkiP4/2 R5
27.ET22-1053Centrala14.07.2015Północny Zakład SpółkiP4/2 R5
28.ET22-1069Centrala22.07.2015Północny Zakład SpółkiP4/2 R5
29.ET22-1052Centrala30.07.2015Północny Zakład SpółkiP4/2 R5
30.ET22-1128Centrala10.08.2015Północny Zakład SpółkiP4/2 R3
31.ET22-984Centrala20.08.2015Północny Zakład SpółkiP4/2 R4
32.ET22-994Centrala28.08.2015Północny Zakład SpółkiP4/2 R5
33.ET22-913Centrala31.08.2015Północny Zakład SpółkiP4/2 R6
34.ET22-1067Centrala11.09.2015Północny Zakład SpółkiP4/2 R5
35.ET22-1016Centrala21.09.2015Północny Zakład SpółkiP4/2 R4
36.ET22-1009Centrala28.09.2015Północny Zakład SpółkiP4/2 R5
37.ET22-1013Centrala13.10.2015Północny Zakład SpółkiP4/2 R4
38.ET22-1163Centrala23.10.2015Północny Zakład SpółkiP4/2 R4
39.ET22-903Centrala30.10.2015Północny Zakład SpółkiP4/2 R6
40.ET22-996Centrala16.11.2015Północny Zakład SpółkiP4/2 R5
41.EU07-193Centrala26.11.2015Północny Zakład Spółki1P4/7
42.ET22-015Centrala17.12.2015Północny Zakład SpółkiP4/1 1R3
Zachodni Zakład Spółki - Szczecin Port Centralny (13):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ET22-1137CT Zachodni27.01.2015CT ZachodniP4/1 R3
2.ET22-1072CT Zachodni27.02.2015CT ZachodniP4/2 R4
3.ET22-1055Centrala26.03.2015CT ZachodniP4/2 R5
4.ET22-1011Centrala29.04.2015CT ZachodniP4/2 R5
5.ET22-011Centrala07.05.2015CT ZachodniP4/1 1R2
6.ET22-140Centrala23.06.2015CT ZachodniP4/1 1R4
7.ET22-1036Centrala26.06.2015CT ZachodniP4/2 R4
8.ET22-242Centrala24.07.2015CT ZachodniP4/1 1R2
9.ET22-892Centrala18.08.2015CT ZachodniP4/2 R6
10.ET22-944Centrala04.09.2015CT ZachodniP4/2 R6
11.ET22-1134Centrala29.09.2015CT ZachodniP4/2 R5
12.ET22-1103Centrala31.10.2015CT ZachodniP4/2 R4
13.ET22-1110Centrala27.11.2015CT ZachodniP4/2 R4