1. Naprawy P4 w 2014 roku:


PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp. / PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp. (47):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ET41-094CT ¦l±sko-D±browski07.01.2014PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.R5
2.ET41-101CT ¦l±sko-D±browski24.01.2014PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.R5
3.ET41-120CT ¦l±sko-D±browski30.01.2014PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.R5
4.ET22-970CT Północny07.02.2014PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.P4/2 R6
5.ET41-154CT Południowy14.02.2014PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.R5
6.ET41-074CT ¦l±sko-D±browski25.02.2014PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.R6
7.ET22-1118CT ¦l±sko-D±browski28.02.2014PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.P4/1 R4
8.ET22-740CT Południowy10.03.2014PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.P4/2 R5
9.ET41-099CT ¦l±sko-D±browski20.03.2014PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.R7
10.ET41-090CT Wschodni26.03.2014PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.R6
11.ET41-059CT Wschodni31.03.2014PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.R7
12.ET41-071CT ¦l±sko-D±browski14.04.2014PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.R5
13.ET22-923CT Wschodni22.04.2014PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.P4/2 R6
14.ET22-1164CT Dolno¶l±ski29.04.2014PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.P4/1 R4
15.ET22-1089CT ¦l±ski30.04.2014PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.P4/1 R4
16.ET22-1084CT Wschodni12.05.2014PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.P4/2 R5
17.ET22-099CT Wschodni16.05.2014PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.P4/1 1R3
18.ET22-1079CT Wschodni21.05.2014PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.P4/2 R5
19.ET22-1116CT ¦l±ski30.05.2014PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.P4/1 R3
20.ET41-076CT Południowy31.05.2014PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.R6
21.ET22-1129CT ¦l±ski12.06.2014PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.P4/1 R3
22.ET41-053CT Wschodni23.06.2014PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.R7
23.ET22-1117CT Południowy26.06.2014PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.P4/1 R4
24.ET41-069CT Wschodni30.06.2014PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.R7
25.ET22-1097CT Południowy15.07.2014PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.P4/2 R4
26.ET41-044CT Południowy28.07.2014PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R6
27.ET22-592CT Południowy30.07.2014PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P4/2 R6
28.ET22-715CT Południowy31.07.2014PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P4/2 R6
29.ET41-078CT Południowy11.08.2014PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R5
30.ET22-1157CT Wschodni19.08.2014PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P4/1 R4
31.ET22-1158CT ¦l±ski25.08.2014PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P4/1 R4
32.ET22-1165CT Dolno¶l±ski28.08.2014PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P4/1 R
33.ET22-1146CT Wschodni29.08.2014PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P4/1 R5
34.ET22-1154CT ¦l±ski08.09.2014PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P4/1 R3
35.ET22-102CT Wschodni16.09.2014PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P4/1 1R3
36.ET22-1112CT Wschodni22.09.2014PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P4/1 R5
37.ET22-1153CT ¦l±ski29.09.2014PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.P4/1 R3
38.ET41-110CT Południowy30.09.2014PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R5
39.ET41-043CT Południowy10.10.2014PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R5
40.ET41-075CT Wschodni23.10.2014PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R7
41.ET41-048CT ¦l±ski31.10.2014PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R5
42.ET41-063CT Południowy05.11.2014PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R6
43.ET41-167CT Południowy18.11.2014PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R5
44.ET41-072CT Południowy28.11.2014PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R6
45.ET41-145CT Wschodni09.12.2014PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R6
46.ET41-189CT ¦l±ski19.12.2014PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R6
47.ET41-054CT Wschodni31.12.2014PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.R7
PKP CARGO TABOR Karsznice / PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej Woli - Karsznice (24):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ET22-709CT ¦l±sko-D±browski31.01.2014PKP CARGO TABOR KarszniceP4/2 R5
2.ET22-881CT ¦l±sko-D±browski26.02.2014PKP CARGO TABOR KarszniceP4/2 R5
3.ET22-1081CT Mazowiecko-Podlaski07.03.2014PKP CARGO TABOR KarszniceP4/1 R4
4.ET22-1170CT Dolno¶l±ski31.03.2014PKP CARGO TABOR KarszniceP4/1 R4
5.ET22-702CT ¦l±sko-D±browski24.04.2014PKP CARGO TABOR KarszniceP4/2 R6
6.ET22-1087CT Mazowiecko-Podlaski30.04.2014PKP CARGO TABOR KarszniceP4/1 R4
7.ET22-1098CT Mazowiecko-Podlaski19.05.2014PKP CARGO TABOR KarszniceP4/1 R4
8.ET22-1111CT Dolno¶l±ski30.05.2014PKP CARGO TABOR KarszniceP4/1 R5
9.ET22-1091CT Dolno¶l±ski24.06.2014PKP CARGO TABOR KarszniceP4/1 R4
10.ET22-1131CT Dolno¶l±ski30.06.2014PKP CARGO TABOR KarszniceP4/1 R3
11.ET22-1182CT Centralny30.07.2014PKP CARGO TABOR KarszniceP4/1 R4
12.ET22-1130CT ¦l±ski31.07.2014PKP CARGO TABOR KarszniceP4/1 R3
13.ET22-1101CT Południowy22.08.2014PKP CARGO TABOR KarszniceP4/1 R5
14.ET22-1156CT Południowy31.08.2014PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/1 R3
15.ET22-1181CT Południowy31.08.2014PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/1 R4
16.ET22-1142CT ¦l±ski24.09.2014PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/1 R4
17.ET22-1141CT Wschodni30.09.2014PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/1 R5
18.ET22-884CT Centralny20.10.2014PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 R5
19.ET22-1074CT Centralny29.10.2014PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 R5
20.ET22-1043CT Centralny31.10.2014PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 R5
21.ET22-982CT ¦l±ski26.11.2014PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 R5
22.ET22-988CT ¦l±ski30.11.2014PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 R5
23.ET22-1070CT Południowy23.12.2014PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/2 R4
24.ET22-037CT Dolno¶l±ski31.12.2014PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej WoliP4/1 1R3
Północny Zakład Spółki - Bydgoszcz Wschód (40):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EU07-111CT Wielkopolski22.01.2014Północny Zakład Spółki1P4/5
2.EU07-543CT Południowy31.01.2014Północny Zakład SpółkiP4/6
3.EU07-503CT Południowy14.02.2014Północny Zakład SpółkiP4/6
4.EU07-127CT Wielkopolski24.02.2014Północny Zakład Spółki1P4/5
5.EU07-152CT Wielkopolski28.02.2014Północny Zakład Spółki1P4/6
6.EU07-367CT Wielkopolski12.03.2014Północny Zakład Spółki1P4/3
7.EU07-321CT Południowy20.03.2014Północny Zakład Spółki1P4/4
8.EU07-119CT Wielkopolski27.03.2014Północny Zakład Spółki1P4/7
9.EU07-359CT Południowy31.03.2014Północny Zakład Spółki1P4/2
10.EU07-402CT Południowy16.04.2014Północny Zakład Spółki1P4/2
11.ET22-017CT Północny29.04.2014Północny Zakład SpółkiP4/1 1R3
12.EU07-108CT Południowy30.04.2014Północny Zakład Spółki1P4/7
13.ET22-1115CT Centralny23.05.2014Północny Zakład SpółkiP4/1 R4
14.ET22-125CT Wielkopolski28.05.2014Północny Zakład SpółkiP4/1 1R4
15.ET22-135CT Wielkopolski30.05.2014Północny Zakład SpółkiP4/1 1R3
16.ET22-1167CT Wielkopolski10.06.2014Północny Zakład SpółkiP4/1 R4
17.ET22-014CT Północny20.06.2014Północny Zakład SpółkiP4/1 1R3
18.EU07-515CT Południowy27.06.2014Północny Zakład SpółkiP4/7
19.ET22-092CT Północny07.07.2014Północny Zakład SpółkiP4/1 1R3
20.EU07-523CT Zachodni17.07.2014Północny Zakład SpółkiP4/6
21.ET22-1109CT Północny28.07.2014Północny Zakład SpółkiP4/1 R5
22.ET22-1135CT Północny31.07.2014Północny Zakład SpółkiP4/1 R5
23.EU07-091CT Zachodni12.08.2014Północny Zakład Spółki1P4/7
24.ET22-1180CT Północny18.08.2014Północny Zakład SpółkiP4/1 R5
25.EU07-462CT Zachodni26.08.2014Północny Zakład Spółki1P4/2
26.ET22-114CT Południowy29.08.2014Północny Zakład SpółkiP4/1 1R4
27.ET22-1148CT Dolno¶l±ski10.09.2014Północny Zakład SpółkiP4/1 R4
28.ET22-080CT Północny22.09.2014Północny Zakład SpółkiP4/1 1R3
29.EU07-112CT Zachodni24.09.2014Północny Zakład Spółki1P4/5
30.ET22-1121CT Centralny30.09.2014Północny Zakład SpółkiP4/1 R3
31.ET22-016CT Północny16.10.2014Północny Zakład SpółkiP4/1 1R3
32.EU07-477CT Południowy17.10.2014Północny Zakład Spółki1P4/2
33.ET22-1151CT Dolno¶l±ski24.10.2014Północny Zakład SpółkiP4/1 R4
34.EU07-176CT Południowy31.10.2014Północny Zakład Spółki2P4/2
35.ET22-975CT Północny17.11.2014Północny Zakład SpółkiP4/2 R6
36.ET22-1020CT Północny26.11.2014Północny Zakład SpółkiP4/2 R5
37.ET22-020CT Północny28.11.2014Północny Zakład SpółkiP4/1 1R3
38.ET22-986CT ¦l±ski11.12.2014Północny Zakład SpółkiP4/2 R5
39.ET22-750CT Zachodni22.12.2014Północny Zakład SpółkiP4/2 R6
40.EU07-203CT Zachodni30.12.2014Północny Zakład Spółki1P4/3
Zachodniopomorski / Zachodni Zakład Spółki - Szczecin Port Centralny (7):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ET22-911CT Zachodniopomorski27.06.2014CT ZachodniopomorskiP4/2 R6
2.ET22-831CT Zachodni23.07.2014CT ZachodniP4/2 R7
3.ET22-728CT Zachodni22.08.2014CT ZachodniP4/2 R5
4.ET22-063CT Zachodni29.09.2014CT ZachodniP4/1 1R3
5.ET22-117CT Wschodni24.10.2014CT ZachodniP4/1 1R4
6.ET22-1083CT Zachodni14.11.2014CT ZachodniP4/1 R4
7.ET22-1120CT ¦l±ski30.12.2014CT ZachodniP4/1 R5