1. Naprawy rewizyjne i główne w 2010 roku:


PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp. (24):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ET22-1140CT Świętokrzyski03.02.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.R4
2.ET22-1017CT Śląski05.03.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.R3
3.ET22-1044CT Śląski19.03.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.R3
4.EU07-348CT Wielkopolski27.04.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.1R3
5.ET22-1049CT Śląski10.05.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.R3
6.ET22-1088CT Kujawski31.05.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.R5
7.EU07-151CT Wielkopolski01.06.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.1R6
8.ET22-091CT Dolnośląski14.06.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.1R2
9.EU07-539CT Śląsko-Dąbrowski22.06.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.R4
10.ET22-1143CT Świętokrzyski30.06.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.R4
11.ET22-1041CT Dolnośląski14.07.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.R4
12.ET22-1099CT Dolnośląski26.07.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.R4
13.ET22-1132CT Dolnośląski10.08.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.R3
14.EU07-138CT Wielkopolski25.08.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.1R5
15.ET22-1059CT Świętokrzyski03.09.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.R5
16.EU07-128CT Wielkopolski17.09.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.1R5
17.ET22-1179CT Świętokrzyski04.10.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.R4
18.EU07-096CT Wielkopolski28.10.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.1R7
19.ET22-1104CT Mazowiecki02.11.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.R3
20.ET22-1145CT Pomorski18.11.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.R4
21.ET22-1133CT Świętokrzyski30.11.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.R4
22.ET22-1139CT Świętokrzyski14.12.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.R4
23.ET22-1136CT Śląsko-Dąbrowski27.12.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.R4
24.EU07-023CT Wielkopolski31.12.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.2R4
PKP CARGO TABOR Karsznice (10):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ET22-1174CT Śląski26.02.2010PKP CARGO TABOR KarszniceR3
2.ET22-1171CT Śląski31.03.2010PKP CARGO TABOR KarszniceR3
3.ET22-015CT Śląski31.05.2010PKP CARGO TABOR Karsznice1R2
4.ET22-1054CT Centralny30.06.2010PKP CARGO TABOR KarszniceR4
5.ET22-1161CT Centralny31.07.2010PKP CARGO TABOR KarszniceR3
6.ET22-1093CT Dolnośląski31.08.2010PKP CARGO TABOR KarszniceR4
7.ET22-1113CT Kujawski30.09.2010PKP CARGO TABOR KarszniceR5
8.ET22-1108CT Kujawski29.10.2010PKP CARGO TABOR KarszniceR5
9.ET22-1100CT Kujawski30.11.2010PKP CARGO TABOR KarszniceR5
10.ET22-932CT Centralny31.12.2010PKP CARGO TABOR KarszniceR4
Kujawski Zakład Spółki - Bydgoszcz Wschód (3):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ET22-1005CT Kujawski18.03.2010Kujawski Zakład SpółkiR3
2.ET22-1119CT Kujawski26.05.2010Kujawski Zakład SpółkiR4
3.ET22-946CT Kujawski13.08.2010Kujawski Zakład SpółkiR6
Zachodniopomorski Zakład Spółki - Szczecin Port Centralny (2):

Lp. Seria i numer Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ET22-731CT Zachodniopomorski06.01.2010CT w SzczecinieR7
2.ET22-051CT Śląski30.06.2010CT w Szczecinie1R2
ZNLE Gliwice (29):

Lp. Seria i numer Seria i numer po M Przydział Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ET22-539ET22-2017CT Dolnośląski29.01.2010ZNLE GliwiceG1+M
2.ET22-448ET22-2018CT Zachodniopomorski29.01.2010ZNLE GliwiceG1+M
3.ET22-363ET22-2019CT Dolnośląski22.02.2010ZNLE GliwiceG1+M
4.ET22-420ET22-2020CT Zachodniopomorski26.02.2010ZNLE GliwiceG1+M
5.ET22-405ET22-2021CT Dolnośląski26.03.2010ZNLE GliwiceG1+M
6.ET22-618ET22-2022CT Zachodniopomorski31.03.2010ZNLE GliwiceG1+M
7.ET22-596ET22-2023CT Dolnośląski22.04.2010ZNLE GliwiceG1+M
8.ET22-384ET22-2024CT Zachodniopomorski30.04.2010ZNLE GliwiceG1+M
9.ET22-368ET22-2025CT Dolnośląski24.05.2010ZNLE GliwiceG1+M
10.ET22-358ET22-2026CT Zachodniopomorski31.05.2010ZNLE GliwiceG1+M
11.ET22-376ET22-2028CT Zachodniopomorski21.06.2010ZNLE GliwiceG1+M
12.ET22-357ET22-2027CT Dolnośląski30.06.2010ZNLE GliwiceG1+M
13.ET22-465ET22-2030CT Zachodniopomorski28.07.2010ZNLE GliwiceG1+M
14.ET22-369ET22-2029CT Dolnośląski31.07.2010ZNLE GliwiceG1+M
15.ET22-321ET22-2031CT Dolnośląski31.07.2010ZNLE GliwiceG1+M
16.ET22-319ET22-2032CT Zachodniopomorski23.08.2010ZNLE GliwiceG1+M
17.ET22-456ET22-2033CT Dolnośląski30.08.2010ZNLE GliwiceG1+M
18.ET22-396ET22-2034CT Zachodniopomorski31.08.2010ZNLE GliwiceG1+M
19.ET22-389ET22-2035CT Dolnośląski21.09.2010ZNLE GliwiceG1+M
20.ET22-395ET22-2036CT Zachodniopomorski30.09.2010ZNLE GliwiceG1+M
21.ET22-314ET22-2037CT Dolnośląski30.09.2010ZNLE GliwiceG1+M
22.ET22-548ET22-2038CT Górnośląski25.10.2010ZNLE GliwiceG1+M
23.ET22-424ET22-2039CT Górnośląski28.10.2010ZNLE GliwiceG1+M
24.ET22-403ET22-2040CT Górnośląski29.10.2010ZNLE GliwiceG1+M
25.ET22-540ET22-2041CT Górnośląski22.11.2010ZNLE GliwiceG1+M
26.ET22-529ET22-2042CT Górnośląski30.11.2010ZNLE GliwiceG1+M
27.ET22-391ET22-2043CT Górnośląski30.11.2010ZNLE GliwiceG1+M
28.ET22-360ET22-2044CT Zachodniopomorski31.12.2010ZNLE GliwiceG1+M
29.ET22-494ET22-2045CT Śląski31.12.2010ZNLE GliwiceG1+M