Arriva RP
MR 4080 / MRD 4280
95 51 2 810 033-1    PL-ARP
95 51 2 810 034-9    PL-ARP

29937 / 1984
Vognfabrikken Scandia Randers

29799 / 1983
Vognfabrikken Scandia Randers
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
NG 08.02.2008 AWN Neustrelitz
P4 18.09.2013 PESA Bydgoszcz