Arriva RP
MR 4068 / MRD 4268
95 51 2 810 031-5    PL-ARP
95 51 2 810 032-3    PL-ARP

29925 / 1984
Vognfabrikken Scandia Randers

29787 / 1983
Vognfabrikken Scandia Randers
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
NG 07.02.2008 AWN Neustrelitz
P4 01.08.2013 PESA Bydgoszcz