Arriva RP
MR 4055 / MRD 4255
95 51 2 810 029-9    PL-ARP
95 51 2 810 030-7    PL-ARP

29050 / 1979
Vognfabrikken Scandia Randers

29637 / 1983
Vognfabrikken Scandia Randers
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
NG 14.02.2008 AWN Neustrelitz
P4 31.08.2012 PESA Bydgoszcz
P4 21.02.2019 Arriva RP