Arriva RP
MR 4039 / MRD 4239
95 51 2 810 027-3    PL-ARP
95 51 2 810 028-1    PL-ARP

29034 / 1978
Vognfabrikken Scandia Randers

29621 / 1982
Vognfabrikken Scandia Randers
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
NG 23.01.2009 AWN Neustrelitz
P4 05.12.2013 Dania