Koleje Dolnośląskie
48WEc-038
94 51 2 141 836-8    PL-KD
94 51 2 141 837-6    PL-KD
94 51 2 141 838-4    PL-KD
94 51 2 141 839-2    PL-KD
94 51 2 141 840-0    PL-KD

48WEc-038 / 2023
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 31.08.2023 PESA Bydgoszcz