Koleje Dolnośląskie
48WEc-037
94 51 2 141 831-9    PL-KD
94 51 2 141 832-7    PL-KD
94 51 2 141 833-5    PL-KD
94 51 2 141 834-3    PL-KD
94 51 2 141 835-0    PL-KD

48WEc-037 / 2023
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 31.08.2023 PESA Bydgoszcz