Koleje Dolnośląskie
48WEc-036
94 51 2 141 796-4    PL-KD
94 51 2 141 797-2    PL-KD
94 51 2 141 798-0    PL-KD
94 51 2 141 799-8    PL-KD
94 51 2 141 800-4    PL-KD

48WEc-036 / 2023
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 19.04.2023 PESA Bydgoszcz