Koleje Dolnośląskie
48WEc-035
94 51 2 141 791-5    PL-KD
94 51 2 141 792-3    PL-KD
94 51 2 141 793-1    PL-KD
94 51 2 141 794-9    PL-KD
94 51 2 141 795-6    PL-KD

48WEc-035 / 2023
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 19.04.2023 PESA Bydgoszcz