Koleje Dolnośląskie
48WEc-034
94 51 2 141 786-5    PL-KD
94 51 2 141 787-3    PL-KD
94 51 2 141 788-1    PL-KD
94 51 2 141 789-9    PL-KD
94 51 2 141 790-7    PL-KD

48WEc-034 / 2023
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 29.03.2023 PESA Bydgoszcz