Koleje Dolnośląskie
48WEc-033
94 51 2 141 781-6    PL-KD
94 51 2 141 782-4    PL-KD
94 51 2 141 783-2    PL-KD
94 51 2 141 784-0    PL-KD
94 51 2 141 785-7    PL-KD

48WEc-033 / 2023
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 29.03.2023 PESA Bydgoszcz