Koleje Dolnośląskie
48WEc-032
94 51 2 141 776-6    PL-KD
94 51 2 141 777-4    PL-KD
94 51 2 141 778-2    PL-KD
94 51 2 141 779-0    PL-KD
94 51 2 141 780-8    PL-KD

48WEc-032 / 2022
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 10.12.2022 PESA Bydgoszcz