Koleje Dolnośląskie
48WEc-030
94 51 2 141 766-7    PL-KD
94 51 2 141 767-5    PL-KD
94 51 2 141 768-3    PL-KD
94 51 2 141 769-1    PL-KD
94 51 2 141 770-9    PL-KD

48WEc-030 / 2022
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 09.12.2022 PESA Bydgoszcz