Koleje Dolnośląskie
48WEc-029
94 51 2 141 761-8    PL-KD
94 51 2 141 762-6    PL-KD
94 51 2 141 763-4    PL-KD
94 51 2 141 764-2    PL-KD
94 51 2 141 765-9    PL-KD

48WEc-029 / 2022
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 06.12.2022 PESA Bydgoszcz