Koleje Dolnośląskie
48WEc-028
94 51 2 141 718-8    PL-KD
94 51 2 141 719-6    PL-KD
94 51 2 141 720-4    PL-KD
94 51 2 141 721-2    PL-KD
94 51 2 141 722-0    PL-KD

48WEc-028 / 2022
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 00.00.2022 PESA Bydgoszcz